baner_AK
reklama-SWWS

K. Kinastowski – „Nie zgadzamy się z konkluzjami NIK”

Wczoraj na stronie Najwyższej Izby Kontroli opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę w Poznaniu NIK w Urzędzie Miasta Kalisza. Przedmiotem ww. kontroli był remont Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza oraz Gabinetu Prezydenta wraz z zakupem wyposażenia do tych pomieszczeń. Do całej sprawy odniósł się urzędujący Prezydent Kalisza oraz Urząd Miasta.

W trakcie kontroli stwierdzono dwa uchybienia. Pierwsze z nich dotyczy wykonania robót budowlanych w Sali Recepcyjnej Ratusza. Według Najwyższej Izby Kontroli w trakcie ww. robót zrealizowane zostały pracę nieujęte wcześniej w dokumentacji projektowej, a co za tym idzie, wystające po za to na co Urząd Miasta otrzymał zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Prace remontowe naruszające prawo dotyczyć miały wykonania dodatkowej instalacji teletechnicznej oraz elektroakustycznej, zaś konkretniej – wykonane zostać miały wykucia oraz poszerzenia otworów i wnęk w cegłach, a także dokonano instalacji dodatkowych gniazd sieciowych komputerów.

W odpowiedzi na powyższe Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wskazał, iż pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nie określało dokładnej głębokości i średnicy otworów oraz przebić dla przewodów. Przy pracach nieobjętych przedmiotem umowy, okazało się, że należy minimalnie poszerzyć bruzdy i przepusty dla potrzeb ułożenia dodatkowych instalacji teletechnicznych nie zmieniając przebiegu trasy prowadzenia przewodów, która została określona w projekcie. W związku z powyższym nie było potrzeby uzyskania pozwolenia na te prace od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i była to zmiana nieistotna projektu.”

Dodatkowo poza zakres pozwolenia udzielonego przez konserwatora zabytków wychodzić miał montaż puszki podłogowej informatycznej w Gabinecie Prezydenta. Jak jednak wskazał NIK powyższe uchybienia dotyczyły drobnych prac, niewymagających odrębnego pozwolenia, zaś co do zasady Miasto Kalisz przed rozpoczęciem prac uzyskało stosowne pozwolenia.

Najwyższa Izba Kontroli poważniejsze naruszenia stwierdziła w zakresie zamówień złożonych na meble do Gabinetu Prezydenta oraz Sali Recepcyjnej. Według Najwyższej Izby Kontroli meble dostarczone zostały na podstawie kilku odrębnych zamówień, które powinny, według NIK, stanowić jedno zamówienie. To zaś obligowałaby Urząd Miasta do złożenia go zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a nie tak jak miało to miejsce w przypadku dwóch podważanych zamówień – przy pomocy wewnętrznej procedury przewidzianej przez Miasto Kalisz tzw. „rozeznania rynku”.

W odpowiedzi na powyższe Urząd Miasta wskazał, iż w jego opinii ww. zamówienia były odrębne na co wskazuje m.in. fakt, iż:

  • przedmiot obydwóch był inny (jedno dotyczyło dostawy i montażu wyposażenia do Gabinetu Prezydenta w postaci artykułów gotowych, ogólnodostępnych w handlu, zaś drugie miało za swój przedmiot wykonanie, dostarczenie oraz montaż mebli gabinetowych na zamówienie),
  • dotyczyły one pomieszczeń o innej koncepcji projektowej co zaś powodowało, że finalnie odpowiedzieli na nie zupełnie inni wykonawcy.

Do całej sprawy odniósł się Urząd Miasta Kalisza, który wystosował oświadczenie:

Najwyższa Izba Kontroli nie podzieliła jednak argumentacji wskazanej przez Urząd Miasta. Poza opisanymi wyżej uchybieniami Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła innych nieprawidłowości. W wystąpieniu pokontrolnym wskazane zostało, iż środki na remont oraz wymianę wyposażenia zostały zabezpieczone poprawnie, co do zasady uzyskane zostały stosowne zgody konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę, wielkość wydatków nie przekroczyła planu, zakupione elementy wyposażenia zostały prawidłowo zaewidencjonowane, zaś dotychczasowe wyposażenie częściowo wykorzystano oraz zmagazynowano.

Podkreślić również należy, iż NIK potwierdził, że stan mebli w Sali Recepcyjnej wskazywał na ich istotne wyeksploatowanie, zaś meble z Gabinetu Prezydenta nosiły cechy długotrwałego użytkowania.

Z całością ustaleń Najwyższej Izby Kontroli można zapoznać się pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/21/002/LPO/

Do całej sprawie zdążył się już odnieść Prezydent Krystian Kinastowski, który powiedział Latarnikowi Kaliskiemu:

„Nie zgadzamy się z konkluzjami NIK co do poprawności przeprowadzonego postępowania, ale przyjmujemy je do wiadomości. Najważniejsze, że kontrolujący potwierdzili zasadność remontu ratuszowych pomieszczeń”.

O komentarz do tematu poprosiliśmy kaliskich radnych i polityków. Gdy otrzymamy odpowiedzi, zostaną one opublikowane w osobnym artykule. 

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze