baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM
reklama-SWWS

Michał Sopiński rektorem-komendantem przez kolejne 5 lat

Dotychczasowy rektor-komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sprawujący swoją funkcję od 24 marca 2023 roku, został z dniem 1 września 2023 roku powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na 5-letnią kadencję. Szkoła została niedawno przemianowana z SWWS na AWS.

Doktor Michał Sopiński od 24 marca br., decyzją Senatu Uczelni SWWS, został powołany na stanowisko Rektora-Komendanta, wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych SWWS.

Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 9  ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1053), powołał dr. Michała Sopińskiego na Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na 5-letnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r.

Doktor Michał Sopiński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, filologii francuskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Poitiers (Francja) na kierunku europejskiego prawa handlowego (Droit français et européen des affaires), w ramach którego uzyskał tytuł Master 2, będący odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe. Laureat Diamentowego Grantu dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego w 2016 roku.

Rozprawę doktorską pt. „Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Tomasza Staweckiego obronił w 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UW nadała mu stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem uchwałą z dnia 23 maja 2022 roku.

Rektor AWS jest ekspertem w zakresie prawa publicznego, autorem kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym trzech monografii autorskich. Główne obszary zainteresowań badawczych to filozofia i teoria prawa, aksjologia prawa, doktryny polityczno-prawne oraz historia prawa.

Dorobek naukowy:

Artykuły naukowe:

M. Sopiński, Between the Scylla and the Charybdis. Remarks on the “Rule of Law”, Journal of Security and Sustainability Issues, 2023, nr 13 (1), s. 169-174.

M. Sopiński, Reparacje wojenne od Niemiec w aspekcie prawnym oraz politycznym, Kwartalnik Prawa Międzynarodowego, 2022, nr 3, s. 61-80.

M. Sopiński, Własność jako funkcja społeczna w koncepcji Léona Duguita, Prawo i Więź, 2022, nr 4 (42), s. 135-145.

M. Sopiński, Between the Need of Interpretation and the Lure of Instrumentalisation, European Foreign Affairs, 2021, nr 4(19).

M. Sopiński, Rozumowanie prawnicze jako rozumowanie praktyczne w świetle nowej teorii prawa naturalnego Johna M. Finnisa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 1(21) , s. 84-98.

M. Sopiński, Ewolucja teorii rozumowania prawniczego Neila MacCormicka, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, nr 1(19), s. 63-78.

M. Sopiński, Futbol i filozofia prawa: gra albo kaprys sędziego (Football and Philosophy of Law: The Game or Scorer’s Discretion), Studia Iuridica, 2018, nr 77, s. 158-173.

M. Sopiński, Od pozytywizmu do postpozytywizmu: poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawa, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauki Społeczne, 2018, nr 21( 2), s. 23-45.

M. Sopiński, Pojęcie rozumowania prawniczego i jego specyfika w świetle koncepcji rozumowania na gruncie filozofii, logiki oraz retoryki, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, nr 2, s. 399-427.

M. Sopiński, Leibniz’s „Specimen Demonstrationum Politicarum Pro Eligendo Rege Polonorum” : legal logic at the service of politics: a study in the history of legal and political thought, nternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2016, nr 7 (29), s. 98-113.

Monografie autorskie:

M. Sopiński, Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit, Wydawnictwo DiG, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2022.

M. Sopiński, W poszukiwaniu utraconej więzi. Narodziny i zmierzch solidarności w XIX-wiecznej Francji, Wydawnictwo DiG, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2022.

M. Sopiński,  Problem reprywatyzacji : doświadczenia, argumenty, rozwiązania, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2020.

Redakcje monografii:

M. Sopiński, A. Czarnecka (red.), Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2022,

M. Sopiński, E. Stachowska, T. Przesławski (red.), Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2020.

Rozdziały w monografiach naukowych:

M. Sopiński, W stronę prawa naturalnego – perspektywa prawnonaturalna jako paradygmat myślenia o prawie pozytywnym, w: Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej, red. M. Sopiński, A. Czarnecka, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2022, s. 13-30.

M. Sopiński, Konstytucja z papieru? Początki konstytucjonalizmu algierskiego, w: Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych, red. K. J. Kaleta, Warszawa 2019.

Źródło: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze