Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Na rzecz rodzinnych pieczy zastępczych

Dziś z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego klub radnych Polski 2050 zorganizował konferencję prasową na temat rozwiązań systemowych dla rodzin zastępczych, które mają pomóc im w wychowywaniu swoich podopiecznych.

Zanim przedstawiono szczegóły propozycji, przedstawiciele Fundacji „Martel” wraz z prezesem Stanisławem Jędrysiakiem zaprezentowali przygotowane dla rodzin zastępczych upominki:

Cieszę się, że możemy w tak szczytnym celu wspomóc dzieci, które najbardziej potrzebują tych książek. Też z racji naszej kampanii, której celem jest nawracanie młodych na czytanie, tym bardziej się cieszę, że możemy pomóc i włożyć swój wkład. Jesteśmy wdzięczni, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu.

powiedział prezes Fundacji Martel, Stanisław Jędrysiak

Barbara Oliwiecka, radna Rady Miasta Kalisza z ramienia Polski 2050 przedstawiła szczegóły zmian jakie miałyby dotyczyć Rodzinnych Pieczy Zastępczych w Kaliszu:

Rodzinne Piecze Zastępcze są najlepszym miejscem do rozwoju oraz sprawowania opieki nad dziećmi. To też miejsca, gdzie najlepiej wychodzą one z traumy i najlepiej uczą się życia. Poza czynnikami społecznymi, za takim rozwiązaniem przemawia także ekonomia – w 2021 roku w Kaliszu koszt utrzymania dziecka w domu dziecka wynosił 6350 zł, podczas gdy w rodzinnym domu dziecka było to niecałe 2500 zł. Pomimo to rozwój rodzinnej pieczy zastępczej nie przebiega w oczekiwany sposób. Upatrujemy dwóch powodów takiej sytuacji – niska świadomość społeczna oraz niedocenienie tego zawodu, na pewno w kwestii wynagrodzeń. Wiceprezydent Mateusz Podsadny wyraził gotowość i chęć przyjrzenia się tej uchwale. Pan Prezydent powołał już zespół, który pracuje nad podwyżkami dla rodzin zastępczych, natomiast naszym celem jest to, żeby w uchwale znalazły się rozwiązania systemowe. Jesteśmy w stanie poczekać nawet dłużej i wdrożyć te rozwiązania od nowego roku, ale żeby one były kompletne i gwarantowały to, że opiekunowie rodzin zastępczych rodzinnych domów dziecka staną się prawdziwymi ambasadorami tej formy opieki, bo będą docenieni i będziemy mogli mówić w Kaliszu o prawdziwej deinstytucjonalizacji pieczy opieki nad dziećmi.

– powiedziała Barbara Oliwiecka, radna Polski 2050

Na konferencji obecni byli także prowadzący rodzinne domy dziecka, którzy to wystosowali propozycje zmian:

Od 2015 roku minimalna krajowa urosła o 72%, nasze wynagrodzenia przez te lata wzrosły jedynie o dwie waloryzacje ustawowe, czyli 2,3% i 6%. Jesteśmy w tej grupie, która chce unormowania tej kwestii, żeby była ona bardziej sprawiedliwa.

– wspomniał Michał Ostrowski, który wraz z żoną prowadzi rodzinny dom dziecka w Szałe

Klub Radnych Polska 2050 wraz z rodzinami zastępczymi zawodowymi oraz rodzinnymi domami dziecka w Kaliszu przygotował projekt uchwały, który reguluje sposób wynagradzania opiekunów w pieczy zastępczej. Projekt ten zostanie jutro złożony na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Zawiera on następujące zmiany:

 • PODSTAWA WYLICZENIA:
  – nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  – dodatkowo 400 zł na każde dziecko;
  – oraz 300 zł na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • PREMIA ZA DOŚWIADCZENIE:
  – +3% po okresie 3 lat (minimalna krajowa +3%, za dziecko odpowiednio: 412zł, 309zł);
  – +1% za każdy kolejny rok.
 • ZAPEWNIONE GODZINY OSÓB ZATRUDNIONYCH DO POMOCY (chyba że wnioskodawca wnioskuje o mniejszą ilość):
  – 30 godzin na każde dziecko do 13 roku życia;
  – 20 godzin na każde dziecko w wieku 13-16 lat;
  – 10 godzin na każde dziecko powyżej 16 roku życia;
  – 40 godzin na każde dziecko lub osobę pełnoletnią legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;
  – w szczególnych sytuacjach, w przypadku samotnego rodzicielstwa lub zdarzeń losowych możliwe jest zwiększenie godzin.

Pojawiła się również minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, która obecna była na konferencji dotyczącej kolejnego rozstrzygnięcia programu „Polski Ład”. Obiecała, że zmiana ustawy o pieczy zastępczej jest na ostatnim etapie procedowania:

Zmiana ustawy o pieczy zastępczej jest teraz na komisji prawniczej, za chwilę będzie procedowana na Radzie Ministrów i trafi do parlamentu. Jestem przekonana, że jeszcze w miesiącach letnich w parlamencie będą konkretne zmiany, które proponujemy. Jest to tzw. mała zmiana w ustawie o pieczy zastępczej. Za obszar ten w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada pani minister Barbara Socha, która współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz pieczy zastępczej, Chciałabym dziś podziękować za Wasze działania, które jako rząd widzimy. Konkretne zmiany ustawowe zostaną zaproponowane, kiedy już będzie projekt po naradzie Rady Ministrów.

– mówiła Marlena Maląg

Uchwała oraz jej postulaty przedstawiają się następująco: 
Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze