reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Nagrodzeni rolnicy, skarga i inwestycyjne apetyty

Mimo ostatniego dnia wakacji obradowała Rada Powiatu Kaliskiego. W trakcie jubileuszowej, pięćdziesiątej sesji były podziękowania dla Wielkopolskich Rolników Roku, rozpatrywanie skargi oraz inwestycyjne apetyty… Kto otrzymał rolnicze wyróżnienia? Kto był oskarżony o opieszałość i pasywność? No i wreszcie kto miał ogromne apetyty na inwestycje? O tym przeczytacie o w kolejnym Raporcie z Rady Powiatu!

W trakcie tej sesji Rady Powiatu było obecnych 16 z 21 radnych, co z pewnością wynikało z kończącego się sezonu urlopowego. Nieobecni byli: Małgorzata Banaś i Sławomir Czapski (oboje PSL), Paweł Kaleta i Błażej Wojtyła (obaj PiS), a także Dorota Karpieko (Lewica), zasiadająca również w Zarządzie Powiatu. Wśród pracowników Starostwa i podległych mu jednostek po raz pierwszy znalazła się nowa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Natalia Bukowiecka.

Nagrody dla Wielkopolskich Rolników Roku

Zanim radni przeszli do realizacji porządku obrad sesji, przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz (PSL) zapowiedział, że gośćmi sesji są również laureaci 21. edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zwracając się do laureatów Krzysztof Grabowski wicemarszałek województwa wielkopolskiego podkreślił, że co roku w gronie laureatów konkursu znajdują się rolnicy z naszego powiatu. O wysokim poziomie konkursu zapewnia także kapituła, złożona z przedstawicieli świata nauki, jak i praktycy, wśród których jest również Krzysztof Nosal, starosta kaliski. „Często bywa tak, że ta rywalizacja, jeśli można tak to nazwać, czy klasyfikacja punktowa jest bardzo wyrównana, co świadczy o poziomie konkursu” – zauważył Krzysztof Grabowski.

„Środowiska rolnicze jest z Państwa dumne, ponieważ co roku z naszego powiatu mamy w ścisłej czołówce przedstawicieli naszych rolników, ogrodników czy sadowników. Powiat kaliski jest powiatem wspaniałych ludzi, społeczników, przedsiębiorców, ludzi z pasją, ale to co nas wyróżnia, to właśnie rolnicy, ogrodnicy i sadownicy” – powiedział do wyróżnionych gospodarzy Mieczysław Robert Łuczak, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu.

Tegorocznymi laureatami konkursu byli Sylwia i Piotr Zawiasa z Gminy Mycielin, wśród nominowanych znaleźli się Marzena i Henryk Cuper z gminy Godziesze Wielkie, o czym informowaliśmy na łamach naszego portalu. Podziękowania złożyły władze powiatu kaliskiego, a także K. Grabowski w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz M. R. Łuczak w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Do gratulacji dołączył się również wójt Mycielina Rafał Szelągowski.

Przewodniczący J. A. Kłysz przekazał także wszystkim radnym publikację „Opowieść kaliska” napisaną przez Zenona Prętczyńskiego. Autor książki przekazał ją wyrażając swoją wdzięczność za uhonorowanie go przez Radę Powiatu Kaliskiego Medalem Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego. Przewodniczący odczytał też fragmenty listu skierowanego do Rady Powiatu.

Skarga, umorzenie i budżet

Po tych uroczystościach, radni wrócili do rozpatrywania porządku obrad. Został on poszerzony o nowe brzmienie dwóch projektów uchwał: dot. zmiany budżetu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Obie zmiany oraz cały porządek obrad zostały przyjęte 15 głosami „za” (nie głosował nieobecny w tym momencie na sesji Benedykt Owczarek, wiceprzewodniczący Rady). Przyjęto również protokoły z dwóch poprzednich sesji Rady oraz sprawozdanie starosty – wszystkie te głosowania 16 głosami „za”.

Pierwszą z rozpatrywanych uchwał była ta dotycząca rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Skarżąca (dane składających skargę są niejawne) zarzuciła urzędnikom tej jednostki opieszałość i pasywność, a sprawa dotyczyła dofinansowania na turnus rehabilitacyjny. Członkowie powiatowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą, takiej opieszałości i pasywności nie dostrzegli, ale i tak poproszono o wypracowanie procedury przyznawania dofinansowań opartej o kryteria merytoryczne, a nie kolejność zgłoszeń. Pełna treść uchwały i jej uzasadnienia udostępniona jest poprzez system eSesja. Uchwałę przyjęto jednomyślnie, 16 głosami „za” radnych obecnych na sesji. Takim samym stosunkiem głosów przyjęto również szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Warunki te uregulowane są w załączniku do uchwały.

Dwa ostatnie głosowania dotyczyły spraw budżetowych. Dokonano zmian w budżecie, który po stronie wydatków i dochodów wzrósł odpowiednio o kwoty ponad 7,3 mln zł. W dużej mierze to zasługa otrzymanej refundacji kosztów w ramach projektu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, którego powiat kaliski był liderem. Stanowiło to ponad 6,5 mln zł uwzględnionych w budżecie środków finansowych. Pozostałe zmiany dotyczyły w większości bieżących korekt dokonywanych na wnioski dyrektorów czy kierowników poszczególnych jednostek powiatowych. Te same zmiany znalazły też odzwierciedlenie w WPF, a obie uchwały uzyskały poparcie wszystkich obecnych na sali posiedzeń radnych (16 głosów „za”).

Radni o drogach, ścieżkach i chodnikach

Część interpelacyjną sesji zdominowały tematy inwestycyjne związane z drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Interpelacje rozpoczęła radna Alicja Łuczak (PO), która wystąpiła z prośbą o szczegółowe informacje dot. struktury własnościowej drogi powiatowej na odcinku Złotniki Wielkie-Złotniki Małe Kolonia. „Długość odcinka do remontu to 2,73 km. Stan drogi jest zatrważający i wymaga pilnego remontu” – zauważyła radna, prosząc też o poszerzenie drogi powiatowej w Dębem o ciąg rowerowy. A. Łuczak podkreśliła, że te dwie inwestycje powinny zostać zrealizowane w tym roku, z kolei na rok 2023 zgłosiła do budżetu cztery inwestycje: chodnik asfaltowy lub poszerzenie jezdni w Skarszewie (od DW470 do boiska sportowego); poszerzenie drogi powiatowej na odcinku od Kokanina do granic gminy Żelazków (droga do Piotrowa); poszerzenie drogi powiatowej w Zborowie; poszerzenie drogi powiatowej w Jankowie i Przedzeniu.

Kolejną mówczynią w punkcie interpelacji była imienniczka jedynej powiatowej radnej z PO, czyli Alicja Skrzybalska (PiS). Zażartowała na początku, że jej prośby będą skromne, choć „Alicje mają duże apetyty na różne inwestycje”. Wspólny wniosek radnej wraz z Krzysztofem Dziedzicem (PiS) dotyczył poszerzenia drogi na odcinku Michałów Drugi-Marchwacz aż do szkoły podstawowej. Podkreśliła też, że temat został przedyskutowany z włodarzami obu gmin: Szczytnik oraz Opatówka i zadeklarowali oni wsparcie finansowe powiatowej inwestycji na dotychczasowych zasadach. Wcześniej radna A. Skrzybalska proponowała samodzielną ścieżkę rowerową, a obecny wniosek stawia pod kątem budżetu na rok 2023.

Henryk Kurek (PiS) przypomniał swoją interpelacje dot. ścieżki rowerowej w Sierzchowie wzdłuż drogi wojewódzkiej, o której rozmawiał z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim. Natomiast przewodniczący J. A. Kłysz podtrzymał, że ten wniosek będzie popierał i przekazywał wnioski do właściwych organów samorządu województwa.

Podsumowanie Sesja potrwała nieco ponad godzinę, a na jej zakończenie przewodniczący J. A. Kłysz podkreślił, że „tą sesją rozpoczynamy rok wielkiej pracy”, ze względu na ciężką sytuację gospodarczą i wysoką inflację. Z pewnością na kolejną sesję włodarze powiatu przyjdzie nam poczekań do końca września, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem posiedzeń Rady Powiatu.

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji.

Fot.: Starostwo Powiatowe

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze