baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Organizacje i programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych z Kalisza i okolic

Programy pomocowe realizowane przez PFRON oraz prężnie działające kaliskie organizacje pozarządowe, czyli gdzie osoby niepełnosprawne z Kalisza mogą uzyskać wsparcie?

CZYM JEST PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organem administracji publicznej, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Działa on na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PFRON współpracuje z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi. Organizuje konkursy grantowe dla samorządów. W lutym tego roku organ ten podjął uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Przewiduje realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 1 452 261 tys. zł. Powiat kaliski otrzyma z tego tytułu 1 927 426 zł, w tym 1 193 280 zł na działanie WTZ, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Program „Aktywny Samorząd” 2021

Od 1 marca trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budżet tegorocznego programu wynosi 189,62 mln zł. Do założeń programu należy likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wyraża się ona w:

– pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

– pomocy w uzyskaniu prawa jazdy;

– pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

– dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

– pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

– pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

– pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

– pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

– pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką);

– pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Każdy z obszarów programu ma szczegółowe wymagania programowe. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego sow.pfron.org.pl.

Więcej informacji: www.mops.kalisz.ibip.pl/public/?id=41231

Bezpłatna pomoc psychologiczna

PFRON finansuje pomoc psychologiczną. Dzięki niej osoba niepełnosprawna może bezpłatnie skorzystać ze wsparcia psychologa lub terapeuty. Pomoc udzielana jest w każdym z 16 województw, przez 68 organizacji, w różnych formach.

„Dbajmy o zdrowie, a w tym trudnym czasie pandemii i izolacji nie zapominajmy zadbać również o nasze zdrowie psychiczne. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i doświadczasz niepokojących objawów w zakresie zdrowia psychicznego lub odczuwasz pogorszenie samopoczucia, czujesz się osamotniony i pozbawiony dotychczasowych form wsparcia terapeutycznego – skorzystaj z pomocy” – czytamy na stronie PFRONU.

Więcej informacji:

www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-osob-niepelnosprawnych-sprawdz-gdzie-znajdziesz-wsparcie/

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

1 stycznia 2021 roku ruszyła aplikacja on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Dwa tygodnie po jej uruchomieniu spłynęło łącznie 1780 takich wniosków. Dofinansowanie takiego wyjazdu może sięgać nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Turnusy rehabilitacyjne różnią się od pobytów sanatoryjnych NFZ. Więcej uwagi przykładają aktywności społecznej i zorganizowanym działaniom grupowym.

Więcej informacji:

www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy.

W Kaliszu WTZ realizowane są przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnoprawnych „Miłosierdzie” czy też Zgromadzenie Orionistów.

Więcej informacji:

www.kaliszcentrum.orione.pl/warsztat-terapii-zajeciowej/

www.wtz.fm.kalisz.pl/o%20nas.html

Przy okazji zapraszam do zapoznania się a artykułem Mateusza Walczaka opisującym działalność WTZ w Cieni Drugiej, placówki znajdującej się w powiecie kaliskim:

www.latarnikkaliski.pl/jak-dziala-wtz-w-cieni-drugiej/

OFERTA KALISKICH FUNDACJI

Według danych z 5 października 2020 r. kaliski trzeci sektor obejmował 372 organizacje. Dominującym obszarem działalności 22% z nich jest ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprawy społeczne i działalność charytatywna. Które z nich działają w Kaliszu najprężniej na rzecz osób niepełnosprawnych?

Źródło: www.facebook.com/breadoflifekalisz

Fundacja „Bread of Life”

„Człowiek może być biedny, ale jeżeli ma cel i dąży do jego osiągnięcia jest piękny” – taki cytat otwiera blog Tomasza Jeżyka – założyciela i prezesa kaliskiego oddziału Fundacji „Bread of Life”.

Misją organizacji jest pomoc osobom znajdującym się na marginesie życia społecznego, niebędących w stanie samodzielnie powrócić do społeczeństwa i normalnego życia. Działacze pomagają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków, organizują zbiórki środków finansowych na leczenie dzieci i dorosłych, czy też zbiórki artykułów pierwszej potrzeby dla najbardziej potrzebujących rodzin. Do najsłynniejszych projektów organizacji, realizowanych w naszym mieście, należy Wigilia na kaliskim rynku.

Działalność tej organizacji opiera się o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Sama nazwa Fundacji odnosi się do słów zawartych w Biblii: Ew. Jana, 6,35 Ja jestem chlebem żywota (ang. I’m the bread of life).

Więcej informacji: www.breadoflife.pl

Źródło: www.facebook.com/FundacjaNowaNadzieja

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”

Fundacja ta powstała w Kaliszu z inicjatywy grupy rodziców chorych dzieci. Głównym celem działalności organizacji jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym, w większości z diagnozą spektrum autyzmu. Organizuje ich leczenie, wspiera finansowo rehabilitację i edukację. Zarządza czterema ośrodkami terapeutycznymi i diagnostycznymi, z których jeden znajduje się w Kaliszu. Jest nim pionierski w skali kraju Ośrodek Diagnozy i Terapii Autyzmu „Nowa Nadzieja”. Odbywają się w nim między innymi bezpłatne konsultacje dotyczące rozwoju dziecka.

Fundacja stawia sobie obecnie za cel budowę Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” w Śliwnikach, 11 km od Kalisza.  Ten kompleksowy ośrodek też będzie grupą współdziałających podmiotów, niosących pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W jego skład wchodzić będzie: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy oraz Grupowy Dom Rodzinny.

Więcej informacji: www.nowanadzieja.com.pl

Źródło: www.facebook.com/fundacjamm

Fundacja „Mocni Miłością”

Kolejną prężnie działającą kaliską organizacją społeczną jest Fundacja „Mocni Miłością”. Do jej głównych celów należy niesienie pomocy i leczenie osób chorych i starszych. Wspiera i organizuje ona działalność charytatywno-opiekuńczą, niesie pomoc materialną, psychiczną i duchową. „Musicie być mocni miłością” – mawiał św. Jan Paweł II. Słowa te stały się pomysłodawcą dla nazwy Fundacji i motywem przewodnim dla jej działaczy.

„Mocni miłością” wolontariusze opiekują się chorymi w ich domach, pomagają w zakupach, porządkach domowych. Są dla nich towarzyszami, dbającymi o to, by nie doskwierała im samotność.

W tym roku Fundacja rusza z budową Domu Matki Teresy w Kaliszu dla przewlekle chorych. „Będzie to pierwsza w Kaliszu niekomercyjna instytucja, łącząca cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem domowego ogniska. W dwupiętrowym budynku zapewniona będzie opieka dla 60 osób – całodobowa, bądź dzienna – w zależności od indywidualnych potrzeb” – dowiadujemy się z filmu promocyjnego Fundacji.

Co stanowiło jedną z motywacji do wzniesienia takiej placówki?

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania. Okazuje się, iż prawie 20% gmin w Polsce nie zapewnia takim osobom opieki, choć należy to do ich obowiązków. Co więcej, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebujących opieki środowiskowej wynosi około 2 mln. Liczba ta systematycznie rośnie…

Więcej informacji: www.mocnimiloscia.pl/o-fundacji

Źródło: www.centrumpapilio.pl/

Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „PapilioDzieciom”

Powstała z myślą o najmłodszych, którzy wymagają wielospecjalistycznej terapii. Fundacja wspomaga rozwój dzieci niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Od 2010 roku prowadzi działania terapeutyczne w Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio”. Co dokładnie znajduje się w jej ofercie?

„Mamy gabinety rehabilitacyjne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne, ogromną salę integracji sensorycznej. Jest logopeda, psycholog, pedagog specjalny, pedagog prowadzący zajęcia z dziećmi z problemami szkolnymi. Mamy również wiele terapii wspomagających: hortiterapię, dogoterapię, hipoterapię, sensoplastykę, terapię taktylną, masaż. Mogą się do nas zgłaszać dzieci z różnymi problemami emocjonalnymi, społecznymi, szkolnymi, dzieci niepełnosprawne, dzieci z autyzmem. Pomagamy wszystkim dzieciom. Przyjmujemy na konsultacje i terapie dzieci bardzo malutkie, młodzież i dorosłych. Oferujemy też konsultacje dla rodziców” – mówiły założycielki Fundacji i Centrum „Papilio” w listopadowym wywiadzie udzielonym dla Radia Rodzina.

Więcej informacji: www.centrumpapilio.pl

Źródło: www.dorohusk.info/

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnoprawnych „Miłosierdzie”

Jest to jedna z najstarszych, jeżeli nie najstarsza, fundacja stworzona dla osób niepełnosprawnych w Kaliszu. Organizacja ta udziela specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa. Prowadzi, tak jak już wspominałam wcześniej, Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówka dysponuje dziewięcioma pracowniami, w których odbywają się m.in. zajęcia artystyczne, krawiecko-hafciarskie, fotograficzno-komputerowe, czy też zajęcia z gospodarstwa domowego. Fundacja prowadzi turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Więcej informacji: www.fm.kalisz.pl/

Pozostałe źródła:

  1. kalisz.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe
  2. https://tomekjezyk.wordpress.com/
  3. youtube.com/watch?v=sRWGNQkqYaA&t=322s
  4. nik.gov.pl/aktualnosci/seniorzy-bez-opieki.html
  5. radiorodzina.kalisz.pl/male-dzieci-maly-klopot-duze-dzieci-duzy-klopot-cykl-rozmow-na-tematy-dotyczace-wychowania-rozwoju-dzieci-i-budowania-z-nimi-wi/
  6. niepelnosprawni.pl/ledge/x/1748532;jsessionid=AFC1DC743DF3DA9672CCD4F26A409DA2
  7. www.pfron.org.pl

 

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze
kakte

A jak się zapatrujecie na takie masaże – https://moonlightspa.pl/masaze/ ? To prawdziwy komfort? A może lepiej obrać inny kierunek? Kluczowe znaczenie ma dla mnie jakość, wygoda. Gdzie uderzać?

Najnowsze