Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Pomoc dla samorządów w związku z wichurami

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie silnych wiatrów na terenie województwa wielkopolskiego dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazał informację o dostępnych formach pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych JST oraz o wytycznych dotyczących szkód w rolnictwie.

I. Rolnictwo

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015, poz. 187 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie danej gminy potwierdza Wójt, Burmistrz, Prezydent jako organ publiczny i bezzwłocznie powiadamia wojewodę. Rodzaj niekorzystnego zjawiska określa się w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę, na wniosek zainteresowanego rolnika, sporządzając protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, który stanowi podstawę do otrzymania dostępnych form pomocy.
Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – „Ochrona wód, Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w rolnictwie”.

II. Infrastruktura komunalna jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych mogą zostać udzielone dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne związane z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Środki na ww. zadania uruchamiane będą zgodnie z:

  1. wytycznymi w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
  2. wytycznymi w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

Powyższe zasady oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://mswia.gov.pl/) oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl) w zakładce „Sprawy” – „Ochrona wód, Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w infrastrukturze”.
W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia na terenie Państwa jednostki zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej należy:

  • niezwłocznie poinformować wojewodę,
  • przystąpić do sporządzenia protokołu strat,
  • sporządzony protokół przekazad do Wojewody celem jego weryfikacji przez komisję wojewódzką.

Posiadanie zweryfikowanego przez komisję wojewódzką protokołu szkód jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze