Tag: Pomoc

Program pomocy dla uzależnionych

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do złożenia propozycji ofert cenowych na zadanie wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Z budżetu

Czytaj więcej »

Ochrona znaku Czerwonego Krzyża

W związku z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje

Czytaj więcej »