Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Poszukiwani lotnicy i medycy, by zasilić szeregi policji

Komendant wojewódzki policji w Poznaniu – nadinsp. Piotr Mąka ogłosił rozpoczęcie rekrutacji do służby w jednostkach w charakterze członka personelu lotniczego lub medycznego w oddziałach prewencji. W pierwszej kolejności przyjęcia odbędą się do sztabu Komendy Wojewódzkiej, Oddziału Prewencji oraz Komendy Miejskiej w Poznaniu. Miejsca w komendach w Lesznie, Kaliszu czy Koninie będą uzależnione od liczby wakatów.

By móc dołączyć do jednostek kandydat musi  korzystać z pełni praw publicznych, a także nie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto chętni muszą być przygotowani zarówno fizycznie, jak i psychicznie do służby w policji, a w tym być gotowi poddać się dyscyplinie służbowej, jakiej będą musieli się podporządkować. Zgodnie z zarządzeniem nr 40 Komendanta Głównego policji z 4 kwietnia 2018 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwa Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 57) w Lotnictwie Policyjnym zadania są wykonywane przez osoby, które spełniają wymagania określone w przepisach dotyczacych kwalifikacji zawodowych w policji, wydanych na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) oraz osoby, które odbyły z wynikiem pozytywnym szkolenie lotnicze z przepisami obowiązującymi w Lotnictwie Policyjnym i posiadają ważne licencje oraz uprawnienia lotnicze.

Osoba ubiegająca się o stanowisko pilota śmigłowca musi posiadać minimum średnie wykształcenie o kierunku technicznym lub średnie wykształcenie ogólne oraz specjalistyczne szkolenie o kierunku lotniczym. Ponadto kandydat musi wykazać nalot ogólny na śmigłowcach nie mniejszy niż 300 godzin oraz uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy w charakterze dowódcy śmigłowca. Chętni mogą również aplikować na mechanika lotniczego i w tym przypadku niezbędna jest licencja mechanika obsługi śmigłowców wydana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także dokumentacja potwierdzająca przebieg dotychczasowej praktyki w lotnictwie. W przypadku mechaników również wymagana jest praktyka w obsłudze statków powietrznych nie krótsza niż 6 miesięcy dla każdego uprawnienia lotniczego.

Postępowanie kwalifikacyjne na każde ze stanowisko odbędzie się w systemie punktowym, którego znaczną część stanowi rozmowa kwalifikacyjna, a wysoko punktowane są dodatkowe elementy takie jak: posiadanie wyższego wykształcenia z dziedzin pokroju np. informatyki; posiadanie tytułu ratownika medycznego, wodnego lub górskiego; uprawnienia do wykonywania prac podwodnych; prawo jazdy „A”, „C” lub „C+E”. Kandydaci powinni składać dokumenty osobiście w gmachu komendy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania lub w Zespole Doboru – Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (budynek przy ul. Kochanowskiego 15). Wśród dokumentów musi znaleźć się podanie o przyjęcie, wypełniony kwestionariusz kandydata (część A i B) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, świadectw pracy lub służby, książeczki wojskowej. Ponadto niezbędny jest na miejscu dowód osobisty osoby składajacej podanie. Najbliższy termin przyjęć to 7 marca

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze