Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Radni z Blizanowa podsumowują swoją kadencję

Na podsumowanie kadencji 2018 – 2024, które odbyło się 27 marca w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym, złożyły się wystąpienia Sławomira Musioła – wójta gminy Blizanów, Jana Wojtyły – przewodniczącego Rady Gminy oraz wręczenie podziękowań.

W kadencji 2018 – 2024 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano średnio w każdym roku kwotę 13 mln zł, co stanowiło 25 % wydatków budżetowych. W trakcie kadencji łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 65 mln zł, z czego 32 mln zł to środki własne Gminy, a 33 mln zł to środki pozyskane z różnych źródeł zewnętrznych: Programów Unii Europejskiej, Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Dróg, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych funduszy i instytucji. Gmina i jej jednostki organizacyjne pozyskały również ponad 3 mln złotych z różnych źródeł na tzw. projekty miękkie (inne niż inwestycyjne): aktywizację zawodową, usługi opiekuńcze, dodatkowe zajęcia oraz doposażenie do szkół i przedszkoli, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, naukę pływania, doposażenie orkiestr dętych w instrumenty i stroje, sprzęt pożarniczy, zakup książek do Biblioteki Gminnej oraz bibliotek szkolnych, edukację ekologiczną, programy wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli ERASMUS, otwarte strefy aktywności tzw. siłownie zewnętrzne, place zabaw, zbiórkę wyrobów zawierających azbest, zbiórkę folii rolniczej.

W trakcie kadencji przebudowano:

  • 40 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 37,5 km w 28 miejscowościach za łączną kwotę 32,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 18 mln zł.
  • 4,1 km drogi powiatowej Blizanów – Piątek Wielki z udziałem finansowym gminy.

Wybudowano również chodnik z Pawłówka do Kalisza, a przy udziale finansowym gminy wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych w Warszówce, Pruszkowie, Zagorzynie, Piotrowie.
Wybudowano kolejne po Piotrowie przedszkole w Blizanowie. Dobudowano nowe klasy do szkoły Podstawowej w Rychnowie. Docieplono budynki szkół w Blizanowie Drugim i Jankowie Pierwszym. Powstały boiska ze sztuczną nawierzchnią w Blizanowie i Brudzewie. Zrewitalizowany został park w Piotrowie. Powstała świetlica wiejska w Jankowie Drugim. Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Zagorzynie oraz stacje uzdatniania wody w Jastrzębnikach i Rychnowie. Powstały studnie w Piotrowie i Pawłówku. Połączono gminną sieć wodociągową z wodociągami kaliskimi, co pozwala w pełni zabezpieczyć mieszkańców w wodę. Pobudowano lub zmodernizowano odcinki oświetlenia ulicznego w 18 miejscowościach. Pobudowano place zabaw w Pruszkowie, Żegocinie, Szadku, Żernikach, Blizanowie, Lipem. Powstały utwardzone place i altany plenerowe w Zagorzynie i Jastrzębnikach. Dofinansowano zakup samochodów strażackich dla OSP Blizanów i Rychnów.

Jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w Zagorzynie. Wymienionych zostanie ponad 1000 lamp oświetlenia ulicznego i drogowego na nowoczesne zdalnie sterowane lampy ledowe. Powstanie ok. 70 lamp oświetlenia solarnego rozmieszczonych min. wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych. Przygotowywane są projekty budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pamięcin, Szadek, Blizanów przy kościele oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jankowie Pierwszym, co da możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach. Realizowana będzie też budowa żłobka w Jarantowie, poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Gminy. Kadencja była wyjątkowa, bo pięcioletnia, z nowymi zadaniami takimi jak m.in.: przeciwdziałanie COVID-19, dystrybucja węgla czy pomoc Ukrainie. Pojawiły się dodatki: węglowy, osłonowy, gazowy oraz program „Czyste Powietrze” czy laptopy dla uczniów kl. IV.

Sesja stała się też okazją do wręczenia podziękowań wszystkim tym, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gminy, tj.: proboszczom parafii, przedstawicielom władz powiatowych, radnym RG, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń: OSP i KGW oraz emerytom. Minutą ciszy uczczono zmarłych w tej kadencji dwóch radnych: śp. Jarosława Olenderka i Jerzego Popiołka. Z zaproszonych gości głos zabrali: Krzysztof Bączkiewicz – radny Rady Powiatu i prezes Zarządu Oddz. Gm. Zw. OSP RP w Blizanowie, Dawid Kaźmierski – radny RG, który startuje do Rady Powiatu i Andrzej Kasprzak – wiceprzewodniczący RG. Dwóch spośród obecnych radnych: Andrzej Kasprzak i Grzegorz Słodkowski oraz nowy radny Tomasz Jędrzejak mają już mandaty radnego przyszłej kadencji, gdyż w tych okręgach zarejestrowano jednego kandydata.

Źródło: UG Blizanów

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze