baner_AK
reklama-SWWS
baner_AK

Rekrutacja do żłobków w Kaliszu. Kiedy?

Miasto Kalisz rozpoczyna rekrutację do kaliskich żłobków na rok 2023/2024. Od dnia 1 czerwca od godz. 12.00 do dnia 7 czerwca do godz. 12.00 odbędzie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyszczególnionymi w tabeli poniżej, dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Najchętniej czytane w zeszłym tygodniu!

Od dnia 8 czerwca do dnia 15 czerwca nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez dyrektorów żłobków. Do 20 czerwca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.

Strona do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami: e-rekrutacja do żłobków(Link do innej strony)

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 Lp.Opis Kryterium Wartość kryterium w punktach Wymagane dokumenty / sposób weryfikacji
1oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,5 punktów1.Wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniub) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejc) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiówd) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnegolub2.Oświadczenie rodzica o podjęciu zatrudnienia od dnia 1 września wraz przedłożeniem zaświadczenia z zakładu pracy o zamiarze zatrudnieniu. Zaświadczenie należy złożyć do dnia 7czerwca.
Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,w tym rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny 1 punkt    1 punkt(w sumie można uzyskać 2 punkty)Decyzja dotycząca przyznania zasiłku rodzinnego – obowiązkowa by skorzystać z ulg określonych w tym punkcie dodatkowo:oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 
3Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej1 punktDokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka1 punktDyrektor żłobka przy weryfikacji dokumentów, sprawdza, czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka
5Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka 1 punktAktualne orzeczenie o niepełnosprawności
6dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki),1 punkt Kaliska Karta „Kaliska Karta Rodzina 3+”
7Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe.2 punkty Zaświadczenie od lekarza potwierdzające szczepienia
8Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności1 punkt Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 254/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietna 2023 r.

UWAGA!

Wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną bez dostarczenia wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami nie będą rozpatrywane.

Źródło: Miasto Kalisz

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze