reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

SWWS certyfikuje szkoły ponadpodstawowe w zakresie edukacji penitencjarnej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi nabór do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Program edukacji penitencjarnej skierowany jest do klasy szkół ponadpodstawowych.

Przystąpienie do certyfikacji SWWS daje możliwość uczestnictwa zgłoszonych klas w szkoleniach, programach, projektach i konferencjach przygotowywanych przez pracowników naukowych Uczelni. Celem programu edukacji penitencjarnej jest przede wszystkim wspomaganie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych poprzez:

  1. kształtowanie pośród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kształtowanie empatii i wrażliwości przez angażowanie w działalność prospołeczną;
  2. zdobywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą;
  3. zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym w szczególności nieletnich oraz zasadami odpowiedzialności prawnej;
  4. zdobywanie przez uczniów wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz zapoznawanie uczniów z procesem szkolenia funkcjonariuszy;
  5. promowanie Służby Więziennej i wspieranie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej;
  6. wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw pośród młodzieży oraz promowanie właściwych postaw moralnych przez upowszechnianie wartości obecnych w etosie służby mundurowej;
  7. wspieranie absolwentów przy wyborze ścieżki rozwoju w kierunku służb mundurowych;
  8. podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  9. edukację w zakresie działania w zespole i skutecznej komunikacji;
  10. rozwój umiejętności w zakresie oceny ryzyka i niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych.

Certyfikat przyznawany jest za realizację uzgodnionego programu zapewniającego nabycie przez uczniów umiejętności służących im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale i prywatnym, wykształcenie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Nabór do programu jest otwarty przez cały rok dla wszystkich szkół ponadpodstawowych posiadających możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia penitencjarnego przy wsparciu Uczelni.

Absolwentom klas, które uzyskają Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych uwzgledniający cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej, zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2122), przysługiwać będą punkty przy rekrutacji na stacjonarne studia kandydackie I stopnia na kierunku Penitencjarystyka prowadzone na Uczelni, jak i przy rekrutacji do Służby Więziennej.

Aby przystąpić do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Załączniki 1. Regulamin nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej

Załącznik 2Ramy certyfikacyjne realizacji programu kształcenia w klasach mundurowych szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji penitencjarnej

Załącznik 3Formularz zgłoszenia do udziału w programie certyfikowania klas szkół ponadpodstawowych w zakresie „edukacji penitencjarnej”

W przypadku pytań lub chęci przystąpienia do programu zapraszam do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia SWWS pod numerem telefonu: 22 602 44 19, a także poprzez kontakt mailowy: promocja@swws.edu.pl.

źródło: SWWS

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze