reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Szarża Radnego Darwicha – raport z sesji Rady Miasta Kalisza 31.03.2022

Dzisiejsza sesja Rady Miasta była stosunkowo zgodna, choć w pewnym momencie tradycyjnie doszło do słownych scysji. Zapraszamy na kolejny raport z sesji Rady Miasta Kalisza autorstwa Macieja Antczaka.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się minutą ciszy dla zasłużonych kaliszan, którzy zmarli w ostatnim czasie: bpa Teofila Wilskiego, radnego Stanisława Paraczyńskiego, prof. Jana Chajdy, red. Roberta Kordesa, Jerzego Aleksandra Splitta. Cześć ich pamięci.

Na początku zgodnie

Jako pierwszą podjęto uchwałę w sprawie zaakceptowania przyjęcia 308 uchodźców z Ukrainy, na których utrzymanie Miasto otrzyma ekwiwalent 40 zł dziennie za osobę, co jest równe kwocie ok. 370 000 zł miesięcznie.

Przyjęto także uchwałę ws. Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza. Będzie ono przyznawane dla artystów mających ponad 15 lat. Stypendium może obejmować dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu, zakupu środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu (np. instrumentów, sprzętu, urządzeń wyposażenia pracowni). Wysokość jednorazowego stypendium będzie wynosić od 3000 zł do 12 000 zł. Szerzej o tym TUTAJ.

Postanowiono także udzielić dotację na pracę konserwatorskie zabytków. Dofinansowanie otrzymały m.in. Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła (125 000 zł), klasztor oo. franciszkanów (118 000 zł), Katedra (łącznie ok. 200 000 zł). Całkowite wsparcia w ramach dofinansowania ze strony miasta wyniesie ok. 500 000 zł.

W trakcie posiedzenia przyjęto także duże dokumenty (nie wszystko zgodnie, o czym szerzej niżej): Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 (z dokumentem można zapoznać się TUTAJ), Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (uchwała dostępna TUTAJ), Program ochrony środowiska dla Kalisza na lata 2021-2030 (jest dostępny TUTAJ), Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Kalisza (dostępny TUTAJ), Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Kalisza na lata 2022-2026 (dostępny TUTAJ).

Pierwsze głosy i apele

– Schody nie są zabytkowe (zatem nie znajdują się w Programie Opieki nad Zabytkami) i nie są już własnością księdza prawosławnego, lecz zostały przekazane Miastu, które zajmuje się nimi – mówiła naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Grażyna Dziedziak w odpowiedzi na zapytanie radnego Grzegorza Chwiałkowskiego w sprawie schodów przy cmentarzu prawosławnym.

Uchwałą zmieniono także część nazw przystanków. W tej sprawie wypowiedział się radny Dariusz Grodziński. Poprosił on o to, aby w przyszłości unikać nazywania przystanków nazwami przedsiębiorstw, ponieważ nazwy mogą mieć charakter „kryptoreklamy” – niekoniecznie może to podobać się firmom konkurencyjnym. Ponadto radny Grodziński stwierdził, że firmy niestety nie są wieczne, stąd trzeba te nazwy zmieniać. Z radnym PO zgodził się przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Skarżyński z PiS.

Radny Polski 2050, Piotr Mroziński, wypowiedział się w temacie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jest to radny, który wielokrotnie poruszał temat bezdomnych zwierząt na sesjach Rady Miasta. Zwrócił on uwagę na kilka zapisów znajdujących się w uchwale, np. tych dot. funkcjonowania wolontariatu. Zmiany w ustawie dotyczą m.in. dystrybucji karmy – zależy dziś ona od liczby dokarmianych kotów. Radny opozycji podziękował prezydentom, w szczególności wiceprezydentowi Grzegorzowi Kulawinkowi, a także pracownikom Urzędu Miasta za współpracę przy uchwale. Poprosił przy tym, aby powstałe zapisy faktycznie wcielić w życie i zainteresować tym tematem szkoły, które znajdują się przecież w okolicach blokowisk, gdzie kotów wolnożyjących jest szczególnie wiele.

Marzy mi się, aby powstał w Kaliszu wydzielony w Straży Miejskiej „Animal Patrol” dla zwierząt. Nie chodzi o to, abyśmy kogoś na siłę tam oddelegowali, ale żebyśmy stworzyli go z ludzi chętnych.

Piotr Mroziński

Pierwsza oś sporu

Eskan Darwich (Polska 2050), odniósł się do projektu uchwały dot. „Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Kalisza na lata 2022-2026”. Zaproponował, aby dodać w rozdziale II, par. 2 ust. 5., który brzmiałby następująco: „W celu realizacji zadań wymienionych w punktach 1-4 należy przeznaczyć w corocznym budżecie Miasta Kalisza min. 3% wartości majątkowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej”.

Eskan Darwich mówił, że jest to mechanizm, który gwarantuje poprawienie stanu lokali mieszkalnych w sposób systemowy, niezależny od tego, kto rządzi miastem. Wg radnego stan tkanki mieszkaniowej nie napawa optymizmem, a obecny system nie gwarantuje sprawnej modernizacji budynków, gdyż wysokość dofinansowania zależy wyłącznie od woli prezydenta Miasta Kalisza. W sprawie wprowadzenia poprawki do porządku obrad zarządzono 10 minut przerwy.

Po przerwie głos zabrał radny Dariusz Grodziński. Powiedział on, że jego zdaniem ten wniosek jest dobrym pomysłem i podparł tę ideę danymi dot. stanu technicznego budynków, który w aż 77 przypadków jest zły (ok. 43%).

Do sprawy odniosła się Marzena Wojterska, dyrektor MZBM. Powiedziała ona, że MZBM oczywiście cieszy się z każdego dodatkowego finansowania, lecz z drugiej strony przyznała, że czasami zdarzają się sytuacje wyjątkowe, takie jak pandemia bądź wojna na Ukrainie, które komplikują sytuację budżetową miasta. Dyrektor powiedziała również, że dzięki wzrastającym czynszom wzrastają także przychody MZBM, a obecnie istnieje wiele możliwości pozyskiwania środków z budżetu miasta, dlatego nie uznaje, jakoby wprowadzenie proponowanego mechanizmu przez radnego Eskana Darwicha było potrzebne.

Prezydent Krystian Kinastowski powiedział, że Miasto remontuje kamienice i szczególnie widać to wokół ratusza. Krystian Kinastowski powtórzył, że MZBM podwyższył czynsze, co pomaga w pozyskiwaniu środków na remonty. Zdaniem prezydenta Kinastowskiego stała kwota 3% rocznie wydatków inwestycyjnych na remonty mogłaby „rozleniwić MZBM” i zniechęcić do zwiększania własnych przychodów.

Poniżej planowane przez MZBM inwestycje na lata 2022-2026

Radny Eskan Darwich nie czuł się przekonany i zachęcał do tego, aby wpisać stały mechanizm (min. 3% wydatków majątkowych), gdyż pomaga to MZBM-owi w planowaniu inwestycji. Wówczas wie on, ile mniej więcej środków otrzyma. Zaznaczył przy tym, że chodzi o kwotę minimum, która może zostać zwiększona przez prezydenta Miasta Kalisza. Doszło także do wymiany zdań z dyrektor MZBM przy mównicy w sprawie tegorocznych remontów i tego, czy udało się już otrzymać pieniądze od Miasta na inwestycje. Dyrektor MZBM powiedziała, że jedna z inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych (Zamkowa 7), a o dodatkowe środki będzie wnioskować do budżetu Kalisza.

– To nie jest tak, że pan radny wymyślił jakiś super-sposób, mechanizm 3%, a my po złości albo z innych przyczyn nie chcemy tego mechanizmu przyjąć – odpowiadał prezydent Kinastowski. Prezydent mówił, że rozważano wprowadzenie mechanizmu wkładu własnego miasta na poziomie 50%, ale też wspominany przez radnego Darwicha mechanizm stały, ale po rozmowach z panią dyrektor uznano, że obecna sytuacja i elastyczność ze strony Miasta jest dla MZBM i Miasta najbardziej wygodna. „Nie będziemy nikogo na siłę z żadnymi pomysłami żenić” – kończył prezydent.

Po długiej dyskusji okazało się, że poprawka radnego Eskana Darwicha nie uzyskała większości. Za głosowało 8 radnych (radni PO, Polska 2050 i Lewicy), 11 przeciw (PiS, Samorządny Kalisz, Wszystko dla Kalisza), 1 głos był głosem wstrzymującym (Marcin Małecki).

Podczas sesji poruszono także jeszcze dwie ważne kwestie, ale o nich powstały oddzielne artykuły, do których odnośniki znajdują się poniżej.

Rusza przebudowa Głównego Rynku. Więcej TUTAJ.

Czy znikną czerwone gwiazdy? Więcej TUTAJ.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze