Tag: Przyroda

50 kilometrów Prosny wysprzątane!

Wypożyczalnie kajaków, samorządy gminne, ochotnicze straże pożarne, lokalne stowarzyszenia, związki i ponad 60 osób. Wszyscy wymienieni uczestniczyli w sobotniej akcji “Sprzątanie rzeki Prosny”. Pięć ekip

Czytaj więcej »

STOP! Planeta umiera…

Ekologia bada wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem ich bytowania. Ochrona środowiska to z kolei działania podejmowane w celu naprawy wyrządzonych szkód otoczeniu i zasobom

Czytaj więcej »