Tag: Środowisko

STOP! Planeta umiera…

Ekologia bada wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem ich bytowania. Ochrona środowiska to z kolei działania podejmowane w celu naprawy wyrządzonych szkód otoczeniu i zasobom

Czytaj więcej »

Czym jest ,,Plogging”?

Plogging to akcja polegająca na bieganiu i zbieraniu odpadów. To jednocześnie propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, promocja zachowań proekologicznych oraz dbanie o czystość

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja stanu lasów

Trwa realizacja opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju, w latach 2020–2024”. Dokument dotyczył będzie lasów wszystkich form własności. Celem tego opracowania,

Czytaj więcej »

Zagrożenie pożarowe w lasach!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu prosi o zachowanie ostrożności na terenach leśnych. Z powodu ostatnich upałów wzrosło ryzyko pożarów! Wystarczy rzucony niedopałek papierosa, żeby

Czytaj więcej »