Tag: Woda

Prośba o racjonalizowanie wody

W związku, z nadmiernym poborem wody z wodociągów gminnych spowodowanym brakiem opadów atmosferycznych, władze Gminy Szczytniki zwracają się do Wszystkich Mieszkańców o racjonalne i oszczędne

Czytaj więcej »

Oszczędnie z wodą!

W związku z panującą suszą oraz zwiększającym się rozbiorem wody z wodociągów, Gmina Godziesze Wielkie zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne

Czytaj więcej »

Drożej za wodę i ścieki

Roczna strata Wodociągów Kaliskich wyniosła ponad 600 tysięcy złotych za 2021 rok. Spółka wystąpiła o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy dla mieszkańców – informuje za pośrednictwem

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Wody

Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Tegoroczny temat odnosi się do wód podziemnych i brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidocznego widocznym”. Wody gruntowe

Czytaj więcej »