Tag: Zabytki

Dotacje na kaliskie zabytki

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił wyniki I naboru wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Czytaj więcej »