Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Zgłoś kandydata do nagrody!

Do 10 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, przypominamy i zapraszamy do składania wniosków o uhonorowanie i wyróżnienie osób związanych z działalnością kulturalną.
Do 10 września br. – organy administracji rządowej lub samorządowej, radni Rady Miasta Kalisza, instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców oraz kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, szkoły artystyczne oraz przedstawiciele mediów lokalnych – składać mogą wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza mają charakter finansowy i mogą być przyznawane artystom indywidualnym lub podmiotom zbiorowym. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne mające związek z Kaliszem poprzez miejsce zamieszkania, siedzibę, miejsce dokonań artystycznych bądź podejmowaną tematykę, a których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego miasta.
Zgodnie z w/w uchwałą, podstawą przyznania nagród jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w minionym sezonie kulturalnym, trwającym od dnia 1 września, roku poprzedzającego przyznanie nagrody, do 31 sierpnia, roku, w którym nagroda jest przyznawana. Jednakże, ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego i reżim sanitarny, uniemożliwiający realizację wielu projektów artystycznych, zachęcamy Państwa do skorzystania z drugiej podstawy do nominacji zapisanej w uchwale – oceny podmiotów za całokształt działalności twórczej (§ 3, pkt. 1 ww. uchwały).

Wyróżnia się następujące kategorie nagród: muzyka, sztuki wizualne, teatr i film, taniec, bibliotekarstwo, muzealnictwo, animacja kultury, działalność literacka i wydawnicza, popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie kultury.

W uznaniu działań wspierających aktywność kulturalną oraz działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne, Prezydent Miasta Kalisza ma również możliwość nadania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. Nadanie tego tytułu nie ma charakteru nagrody finansowej.

Rekomendacje przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pok. 57 Kalisz, w godz. 7.30 – 15.30.

Odpowiednie dokumenty załączone są tutaj: uchwała, wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Kalisza, wniosek o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze