Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Dla edukacji specjalnej i wyższej. Minister Przemysław Czarnek wizytuje w Kaliszu

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, przebywa w Południowej Wielkopolsce. Celem dzisiejszej wizyty w Kaliszu była inauguracja Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz omówienie dalszej współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

O godzinie 10, w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej przy ulicy Kaszubskiej, odbyła się inauguracja pilotażowego programu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, które działać będzie przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. 

„Jesteśmy tutaj po to, żeby zainaugurować Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. My nie promujemy ponad miarę edukacji włączającej. Promujemy szkolnictwo specjalistyczne. Temu służą SCWEW-y. Są one odpowiedzią na zastaną rzeczywistość. Trzeba podkreślić i przypomnieć, że przed wieloma laty zdecydowano, że to rodzice będą stanowić o wyborze szkoły, gdzie ich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą edukowane. To nie specjaliści, nie dyrektorzy, to rodzice decydują, gdzie ich dzieci będą kierowane. Rzeczywistość dziś jest taka, że te dzieci w 70% w Polsce są w szkołach ogólnodostępnych, nie specjalnych. Tymczasem to w szkołach specjalnych, w większość przypadków, znajdują oni najlepszą opiekę i edukację. SCWEW-y są odpowiedzią na tę rzeczywistość. Fachowością, specjalistyczną wiedzą i kompetencjami jakie mają nauczyciele i dyrektorzy placówek specjalnych, trzeba wzmocnić nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Ten pilotaż na tym polega. Ja chcę podkreślić, że SCWEW-y służą przede wszystkim promocji szkolnictwa specjalnego. Mówmy to rodzicom dzieci, które mają takie orzeczenie. Szkoły specjalnie to najlepsze miejsce ich edukacji. Szkoła Specjalna nr 19 w Kaliszu jest jedyną w Wielkopolsce, gdzie realizujemy ten pilotaż. Cały program to 23 placówki w 13 województwach. Co będzie po 2023 roku? Zobaczymy. Zależy to od efektu pilotażu. Jestem przekonany, że tu w Kaliszu to się uda”.

– powiedział Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

„W dniu, kiedy inaugurujemy działalność tego centrum wypadałoby pogratulować pani dyrektor i całemu zespołowi szkoły specjalnej nr 19 za to, że udało się ten program do Kalisza ściągnąć. Jest to duży dowód uznania za działalność tej szkoły. Myślę, że jesteście tymi osobami, które będą w stanie ten program wzorcowo przeprowadzić. Oprócz tych gratulacji życzę także, żebyście w odpowiedni sposób ten wspaniały sprzęt i wszystkie jego możliwości wykorzystali na pomoc dzieciom, rodzicom oraz w rozwijaniu swoich kompetencji”.

– wspomniał Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza

Inaugurację uświetnił także fortepianowy koncert Grzegorza Płonki, u którego w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, mimo wcześniejszej diagnozy sugerującej autyzm. Jest on bohaterem filmu „Sonata”, którego specjalny pokaz odbył się z inicjatywy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19. Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grant realizować będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu 1 288 519,78 zł.

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie między innymi na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
  • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin
  Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:
  • Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26 , 62-872 Godziesze Wielkie
  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
  • Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
  • Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz

O 13:00, w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w kaliskim Szczypiornie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wizytę w Wielkopolsce oraz poruszająca temat współpracy Ministerstwa Nauki i Edukacji z uczelnią. Udział wzięli w niej dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek. 

„Bardzo się cieszę, że możemy gościć w murach SWWS, tym razem Kampusu Mundurowego w Kaliszu. Dziękuję Panu Ministrowi za spotkanie ze studentami kierunku prawo i penitencjarystyka. Dziękuję za słowa skierowane do studentów związane z wagą tego kształcenia i przygotowania do obowiązków wykonywanych w Państwie. Bardzo się cieszę, że nasi studenci angażują się w pomoc Ukraińcom. Mamy tutaj grupę około 130 osób, w dużej mierze dzieci. Działamy dzięki dobrej współpracy z Prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim oraz z władzami miasta. Dziękuję przy okazji mieszkańcom Kalisza i Południowej Wielkopolski, którzy tak licznie przekazywali dary, które pomogły nie tylko naszym ukraińskim rodzinom”.

– mówił dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

„Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości to niezwykle ważny ośrodek akademicki spotkanie z jej społecznością w bardzo istotnym momencie w bieżącej sytuacji politycznej, militarnej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Tu się kształcą kadry mundurowe na bardzo wysokim poziomie. Tutaj wychowuje i kształci się młodzież na funkcjonariuszy rozmaitych formacji, w szczególności służby więziennej. Gratuluję Panu rektorowi za poziom tego kształcenia. Jednym z punktów rozmów z Panem rektorem jest nasza współpraca w najbliższej przyszłości, dotycząca poszerzenia podstaw programowych Edukacji dla Bezpieczeństwa o elementy Przysposobienia Obronnego znane z wcześniejszych lat. Chodzi głównie o zachowanie się dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia, reakcje na alarmy i syreny alarmowe, poszerzony zakres pierwszej pomocy oraz znajomość obsługi broni i możliwość strzelania na strzelnicy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Tutaj bardzo chętnie z doradztwa pana rektora i instruktorów z SWWS będziemy korzystać. Za tę gotowość bardzo dziękuję”.

– dodał Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Źródło: http://sps19.kalisz.pl

Zdjęcia: Mateusz Tułacz, Krzysztof Łużyński 

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze