Redakcja portalu Latarnik Kaliski życzy w tym świątecznym czasie radosnych i rodzinnych świąt! 👨‍👩‍👧‍👦 Spędźcie je bezpiecznie w gronie najbliższych osób w spokoju i zdrowiu, a przede wszystkim pośród gwarnych rozmów oraz uśmiechów, by w kolejny rok wejść z optymizmem i nadzieją! 🎄 Zbierzcie siły, odpocznijcie i razem z nami podtrzymujcie światło Latarnika! Wszystkiego dobrego i góry prezentów - niekoniecznie tych materialnych! 🎅

inwestycje planowane

Rewitalizacja rejonu Podgórza i Jabłkowskiego

Historia pomysłów na rewitalizację tego obszaru sięga kilkunastu lat, jednak konkretne działania podjęto dopiero w 2019 roku. W maju był on przedmiotem jednego z projektów podczas warsztatów architektonicznych dla studentów Architektour 2019. W tym samym roku na zlecenie Urzędu Miasta Makary Górzyński opracował „Ekspertyzę w zakresie historii rejonu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu”. Rok później powstał miejscowy plan rewitalizacji dla rejonu ulic Podgórza i Jabłkowskiego. Miasto wykupiło część nieruchomości z tego rejonu, które są w bardzo złym stanie technicznym. Prace rewitalizacyjne mają przede wszystkim podnieść standard życia mieszkańców, ale też przyczynić się do poprawy odbioru okolicy. Niemal wszystkie kamienice zostaną wyremontowane lub przebudowane. Pierwszym etapem będzie remont obiektów przy ul. Podgórze 6, 8 i 10. Budynki zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej, wyremontowane zostaną także ulice.

Przebudowa Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i Nowego Rynku

W lipcu 2019 roku ogłoszono konkurs organizowany przez SARP na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką. W grudniu 2019 roku ogłoszono wyniki konkursu, który zwyciężyła praca arch. Romana Rutkowskiego z zespołem. Po wielu dyskusjach i głosach krytycznych projekt został zmodyfikowany. 16 września 2020 roku odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym Roman Rutkowski publicznie zaprezentował pokonkursowy projekt zagospodarowania Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej. Pod koniec 2019 roku pisano, że przebudowa kaliskiego rynku ma się rozpocząć w 2020 roku i zakończyć do końca 2023 roku.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Przebudowa pl. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II i pl. św. Józefa

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została we wrześniu 2019 r. Wykonany projekt obejmuje przebudowę trzech powiązanych ze sobą placów ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia poruszania się bez ograniczeń i barier architektonicznych.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Fabryka Kultury

Przyszły ośrodek kultury powstać ma w wyniku przebudowy opuszczonych budynków pofabrycznych i mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 4, 6, 6a, 8 i 8a. Projekt opracowuje Poznańska Pracownia Architektoniczna GPVT na podstawie koncepcji opracowanej w 2014 roku przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat. W ramach adaptacji budynków przewidziane jest wykonanie sali widowiskowej dla 200 osób z zapleczem i garderobami, sal multimedialnych, klas do zajęć indywidualnych, sal do zajęć plastycznych i ruchowych.

Planowany koszt inwestycji
do
0
mln. zł

Rewaloryzacja Parku Miejskiego

W grudniu 2016 rozstrzygnięto konkurs na projekt rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Kaliszu. Wygrała koncepcja architektów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, przewidująca m.in. rekonstrukcję oranżerii i domku szwajcarskiego. Realizacja projektu szacowana była na 11 mln zł. W lipcu 2018 roku zakończono proces przygotowania budowlanej dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Miejskiego, według której jednak nie podjęto realizacji zadania. W końcu 2019 i w 2020 roku wyremontowano nabrzeża wraz z niektórymi alejkami. Rewaloryzacja parku prawdopodobnie będzie przeprowadzona według innej lub zmodyfikowanej koncepcji.

Koszt inwestycji
0
mln. zł (etap I)

Dom św. Matki Teresy z Kalkuty

Dom powstanie obok kościoła św. Matki Teresy z Kalkuty na osiedlu Ogrody. Ma mieć dwie kondygnacje i użytkowe poddasze oraz 1500 m2 powierzchni.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury

Pierwszy odcinek tzw. „przedłużenia Trasy Bursztynowej” planowany był do realizacji na lata 2020–21, został jednak przesunięty na lata 2021–22. W ramach inwestycji powstanie ulica dwujezdniowa (łącznie o czterech pasach ruchu) oraz cztery ronda. W budżecie na 2020 rok zabezpieczono ponad 7 mln zł na realizację pierwszego etapu prac.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Budowa połączenia ul. Budowlanych z ul. Księżnej Jolanty

Droga biegnąca częściowo po śladzie ul. Krzywej planowana jest do realizacji na lata 2021–22. W budżecie na 2020 rok zabezpieczono 2,5 mln zł na realizację drogi.

Obwodnica Kalisza – droga krajowa nr 25

Obwodnica powstanie jako droga klasy głównej przyspieszonej. Do końca 2022 roku ma zostać ogłoszony przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj”, a następnie za około 1,5 do 2 lat planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Budowa powinna rozpocząć się w 2024 roku. Dyrektor GDDKiA w Poznaniu Marek Napierała stwierdził, że pierwsze samochody po obwodnicy Kalisza pojadą w 2026 roku.

Budowa połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Wrocławską

W 2021 roku planowane jest złożenie zamówienia na opracowanie projektu budowy połączenia drogowego (droga klasy G) ul. Księżnej Jolanty z ul. Wrocławską (przez ul. Piwonicką) wraz z budową przejścia drogowego nad linią kolejową nr 14.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu

W ramach inwestycji powstanie boisko do siatkówki, badmintona i streetballu, bieżnia do skoku w dal, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i zieleń. We wrześniu 2020 roku rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy. Oferty, które wpłynęły, były znacznie wyższe od planowanej do przeznaczenia przez miasto kwoty.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł
Najtańsza oferta
0
mln. zł

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Towarowej

Budynek mieszkalny wielorodzinny czteropiętrowy o trzech skrzydłach – od ul. Towarowej do ul. Wał Staromiejski oraz o skrzydle wewnętrznym. Inwestor: Antczak.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Budynki mieszkalne wielorodzinne KTBS przy ul. Stawiszyńskiej

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych

W ramach inwestycji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w miejscu dawnej kamienicy przy ul. Wał Bernardyński 1, wyburzonej w lutym 2018 roku, powstaną dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą. W lutym 2020 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Inwestycja docelowo ma powstać na działce zlokalizowanej pomiędzy aleją Wojska Polskiego 21 a ulicą Wrocławską 42. Zakończono prace projektowe oraz uzgodnienia techniczne. Dodatkowy miejski PSZOK planowany jest także przy ul. Piwonickiej.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Wyburzenie Polikliniki – parking i myjnie dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Budynek Polikliniki zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstaną garaże, pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze oraz myjnia samochodowa. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła przetarg na “roboty budowlane związane z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36”. Przedsięwzięcie przewiduje wyburzenie również bursy i stołówki.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Przebudowa placu targowego przy ul. 3 Maja

W ramach projektu planowana jest przebudowa dróg manewrowych, miejsc parkingowych, uzupełnienie odwodnienia oraz przebudowa placu na terenie targowiska przy ul. 3 Maja.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Schody widokowe i zagospodarowanie terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego

Pod koniec 2019 roku miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie projektanta schodów widokowych i zagospodarowania terenu na brzegach Prosny w sąsiedztwie teatru. Wybrano firmę  see. Sp. z o.o. Pomysł był swego rodzaju niespodzianką, bo wcześniej o planach takich nikt nie informował.

Osiedle bloków dziewięciokondygnacyjnych przy Dobrzeckiej

Pofabryczny teren, na którym niegdyś działał Polifarb, w tym roku stać ma się placem budowy. Kaliski deweloper, który buduje m.in. Wzgórza Kalisza, zamierza ruszyć z budową nowych 9-kondygnacyjnych bloków. Teren jest już ogrodzony, a z banerów dowiadujemy się, że niedługo będzie to nowe osiedle mieszkaniowe.

Pumptrack

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstać ma profesjonalny tor o specjalnie ukształtowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami i przeszkodami dla rowerów czy rolek. Inwestycja znajdzie swoje  miejsce przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej na os. Winiary, a cieszyć się nią mamy już w marcu.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Miejska tężnia solankowa

Tężnie kojarzymy głównie z Ciechocinkiem. Jednak od kilku lat, na mniejszą skalę, podobne obiekty powstają w wielu miastach Polski. Także Kalisz, dzięki zwycięskiemu projektowi w Budżecie Obywatelskim, zyskać ma tego typu uzdrowiskową budowlę. Tężnia stanąć ma w tym roku przy głównym wejściu do Parku Przyjaźni.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Mieszkania dla rozwoju przy ul. Melcera

Dostępne mieszkania dla młodych mają zostać wybudowane na osiedlu Tyniec, w okolicy ul. Henryka Melcera. Na terenie, który miasto pozyskało z Krajowych Zasobów Nieruchomości, powstać ma początkowo 200 mieszkań. Za ich budowę odpowiadać będzie Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a finansowanie zostanie zapewnione w ramach rządowego programu Mieszkanie dla rozwoju. Budowa ma rozpocząć się w tym roku.

Remont mostu kolejowego i budowa kładki pieszo-rowerowej

Na ten rok PKP planowało remont “kolejówki”, czyli mostu kolejowego przecinającego rzekę Prosnę i dwie ścieżki rekreacyjne. W ramach tej inwestycji miałaby powstać kładka łącząca dwa brzegi. Na tego typu przeprawę z utęsknieniem czekają wszyscy korzystający z  uroków tamtejszych terenów. Inwestycje przeprowadzić mają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. Niestety na tę chwilę w temacie jest głucha cisza, mamy nadzieję, że z remontu nie zrezygnowano. 

Tereny po byłej zajezdni KLA

Miał być budynek urzędu, później dom seniora, by ponownie wrócić do planów adaptacji “ex-biurowca” KLA na potrzeby urzędników. Sam budynek, odkąd wyprowadził się z niego przewoźnik, stoi i niszczeje. Ostatnie plany miasta to stworzenie w nim kolejnego “ratusza”, a plac przeznaczony ma być na budownictwo mieszkaniowe. Podjęto prace nad ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Blok mieszkalny na rogu Szlaku Bursztynowego i Częstochowskiej

U zbiegu Szlaku Bursztynowego i ul. Częstochowskiej, a więc tuż przy rondzie Ptolemeusza powstać ma narożny, czterokondygnacyjny budynek. Jego zarys jest już naniesiony na mapy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Nie jest znany inwestor oraz data rozpoczęcia inwestycji.