Inwestycje planowane

inwestycje planowane

Inwestycje

zrealizowane


Inwestycje

w trakcie

realizacji


Inwestycje

planowane


Rewitalizacja rejonu Podgórza i Jabłkowskiego

Historia pomysłów na rewitalizację tego obszaru sięga kilkunastu lat, jednak konkretne działania podjęto dopiero w 2019 roku. W maju był on przedmiotem jednego z projektów podczas warsztatów architektonicznych dla studentów Architektour 2019. W tym samym roku na zlecenie Urzędu Miasta Makary Górzyński opracował „Ekspertyzę w zakresie historii rejonu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu”. Rok później powstał miejscowy plan rewitalizacji dla rejonu ulic Podgórza i Jabłkowskiego. Miasto wykupiło część nieruchomości z tego rejonu, które są w bardzo złym stanie technicznym. Prace rewitalizacyjne mają przede wszystkim podnieść standard życia mieszkańców, ale też przyczynić się do poprawy odbioru okolicy. Niemal wszystkie kamienice zostaną wyremontowane lub przebudowane. Pierwszym etapem będzie remont obiektów przy ul. Podgórze 6, 8 i 10. Budynki zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej, wyremontowane zostaną także ulice.


Zobacz więcej


Przebudowa pl. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II i pl. św. Józefa

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została we wrześniu 2019 r. Wykonany projekt obejmuje przebudowę trzech powiązanych ze sobą placów ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia poruszania się bez ograniczeń i barier architektonicznych.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł


Zobacz więcej


Fabryka Kultury

Przyszły ośrodek kultury powstać ma w wyniku przebudowy opuszczonych budynków pofabrycznych i mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 4, 6, 6a, 8 i 8a. Projekt opracowuje Poznańska Pracownia Architektoniczna GPVT na podstawie koncepcji opracowanej w 2014 roku przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat. W ramach adaptacji budynków przewidziane jest wykonanie sali widowiskowej dla 200 osób z zapleczem i garderobami, sal multimedialnych, klas do zajęć indywidualnych, sal do zajęć plastycznych i ruchowych.

Planowany koszt inwestycji
do
0
mln. zł


Zobacz więcej


Rewaloryzacja Parku Miejskiego

W grudniu 2016 rozstrzygnięto konkurs na projekt rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Kaliszu. Wygrała koncepcja architektów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, przewidująca m.in. rekonstrukcję oranżerii i domku szwajcarskiego. Realizacja projektu szacowana była na 11 mln zł. W lipcu 2018 roku zakończono proces przygotowania budowlanej dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Miejskiego, według której jednak nie podjęto realizacji zadania. W końcu 2019 i w 2020 roku wyremontowano nabrzeża wraz z niektórymi alejkami. Rewaloryzacja parku prawdopodobnie będzie przeprowadzona według innej lub zmodyfikowanej koncepcji.

Koszt inwestycji
0
mln. zł (etap I)


Zobacz więcej


Budowa połączenia ul. Budowlanych z ul. Księżnej Jolanty

Droga będzie przebiegać obecną ulicą Krzywą, która prowadzi wzdłuż torów kolejowych.

Obecnie brak jest konkretów co do terminu wykonania budowy tej ulicy.

W dniu 30 maja 2022 roku Miasto Kalisz uzyskało 19 mln złotych dofinansowania na tę inwestycję w ramach Programu “Polski Ład”.


Zobacz więcej


Obwodnica Kalisza – droga krajowa nr 25

Obwodnica powstanie jako droga klasy głównej przyspieszonej. Do końca 2022 roku ma zostać ogłoszony przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj”, a następnie za około 1,5 do 2 lat planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. Budowa powinna rozpocząć się w 2024 roku. Dyrektor GDDKiA w Poznaniu Marek Napierała stwierdził, że pierwsze samochody po obwodnicy Kalisza pojadą w 2026 roku.


Zobacz więcej


Budowa połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Wrocławską

W 2021 roku planowane jest złożenie zamówienia na opracowanie projektu budowy połączenia drogowego (droga klasy G) ul. Księżnej Jolanty z ul. Wrocławską (przez ul. Piwonicką) wraz z budową przejścia drogowego nad linią kolejową nr 14.


Zobacz więcej


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu

W ramach inwestycji powstanie boisko do siatkówki, badmintona i streetballu, bieżnia do skoku w dal, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i zieleń. We wrześniu 2020 roku rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy. Oferty, które wpłynęły, były znacznie wyższe od planowanej do przeznaczenia przez miasto kwoty.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Najtańsza oferta
0
tys. zł


Zobacz więcej


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Inwestycja docelowo ma powstać na działce zlokalizowanej pomiędzy aleją Wojska Polskiego 21 a ulicą Wrocławską 42. Zakończono prace projektowe oraz uzgodnienia techniczne. Dodatkowy miejski PSZOK planowany jest także przy ul. Piwonickiej.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł


Zobacz więcej


Przebudowa placu targowego przy ul. 3 Maja

W ramach projektu planowana jest przebudowa dróg manewrowych, miejsc parkingowych, uzupełnienie odwodnienia oraz przebudowa placu na terenie targowiska przy ul. 3 Maja.

W dniu 30 maja 2022 roku Miasto Kalisz uzyskało 5 mln złotych dofinansowania na tę inwestycję w ramach programu „Polski Ład”.

 
Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł


Zobacz więcej


Schody widokowe i zagospodarowanie terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego

Pod koniec 2019 roku miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie projektanta schodów widokowych i zagospodarowania terenu na brzegach Prosny w sąsiedztwie teatru. Wybrano firmę  see. Sp. z o.o. Pomysł był swego rodzaju niespodzianką, bo wcześniej o planach takich nikt nie informował.


Zobacz więcej


Mieszkania dla rozwoju przy ul. Melcera

Dostępne mieszkania dla młodych mają zostać wybudowane na osiedlu Tyniec, w okolicy ul. Henryka Melcera. Na terenie, który miasto pozyskało z Krajowych Zasobów Nieruchomości, powstać ma początkowo 200 mieszkań. Za ich budowę odpowiadać będzie Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a finansowanie zostanie zapewnione w ramach rządowego programu Mieszkanie dla rozwoju. Budowa ma rozpocząć się w tym roku.


Zobacz więcej


Tereny po byłej zajezdni KLA

Miał być budynek urzędu, później dom seniora, by ponownie wrócić do planów adaptacji „ex-biurowca” KLA na potrzeby urzędników. Sam budynek, odkąd wyprowadził się z niego przewoźnik, stoi i niszczeje. Ostatnie plany miasta to stworzenie w nim kolejnego “ratusza”, a plac przeznaczony ma być na budownictwo mieszkaniowe. Podjęto prace nad ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.


Zobacz więcej


Blok mieszkalny na rogu Szlaku Bursztynowego i Częstochowskiej

U zbiegu Szlaku Bursztynowego i ul. Częstochowskiej, a więc tuż przy rondzie Ptolemeusza powstać ma narożny, czterokondygnacyjny budynek. Jego zarys jest już naniesiony na mapy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Nie jest znany inwestor oraz data rozpoczęcia inwestycji. 


Zobacz więcej


Inwestycja przy Lipowej 32-34

W 2020 roku z działek zniknęły 2 pustostany, w których bardzo często dochodziło do pożarów, a wewnątrz gromadzili się bezdomni.
Od tego czasu teren stoi niezagospodarowany, a obecnie prowadzone są jedynie drobne prace porządkowe.


Zobacz więcej


Biurowiec Netland

Wstępna koncepcja budynku biurowo-usługowego autorstwa biura Nowak Architekci, który w niedalekiej przyszłości ma zostać zrealizowany w Kaliszu. Będzie to siedziba firmy Netland Computers (która będzie inwestorem) z powierzchnią biurową wraz z restauracją i usługami w parterze. Na górze budynku znajdować się będą zielone tarasy z restauracją oraz z punktami widokowymi na miasto Kalisz.

Zobacz więcej


Przebudowa ul. Budziszyńskiej

Zarząd Dróg Miejskich szuka wykonawcy do budowy ul. Budziszyńskiej na os. Winiary. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robot ziemnych, wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie chodników i zjazdów na posesje o nawierzchni z płyt betonowych.


Zobacz więcej


Budowa odcinka ul. Pogodnej – etap IV

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wydał ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót drogowych dotyczących przebudowy ulicy Pogodnej w Kaliszu. Prace obejmować będą kompleksową przebudowę drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, zjazdów na pobocza i odwodnienie.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł


Zobacz więcej


Remont i przebudowa „Domku Parkowego”

22 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski, ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości zwanej jako „Domek Parkowego”. Obiekt wraz z przyległym terenem jest przeznaczony do remontu oraz przebudowy.


Zobacz więcej


Budowa sali gimnastycznej przy III LO

Przy budynku III Liceum Ogólnokształcącego powstanie sala gimnastyczna. Zostanie ona dobudowana do wschodniego skrzydła szkoły. 


Zobacz więcej


Kaufland przy Stanczukowskiego

Teren na rogu skrzyżowania ulicy Batalionu Parasol i Stanczukowskiego zostanie zagospodarowany pod market niemieckiej sieci Kaufland. 


Zobacz więcej


Wyszyńskiego

Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z jej remontem

Miasto Kalisz ogłosiło przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi osiedlowej (przyległej do Pól Marsowych) z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz na jej modernizację na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Szapocznikow.


Zobacz więcej


Przebudowa ul. Mariańskiej oraz fragmentu ul. Łaziennej

Miasto Kalisz ogłosiło przetarg na modernizację kolejnej ulicy w centrum. Przebudowana zostanie ulica Mariańska oraz ulica Łazienna na odcinku od Mariańskiej do Kolegialnej. 


Zobacz więcej


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II – odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II – odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego


Zobacz więcej


Modernizacja oddziału zakaźnego WSZ w Kaliszu

Oddział zakaźny kaliskiej lecznicy doczeka się gruntownej modernizacji. Szpital otrzyma prawie 7 milionów złotych na „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19”

Planowany koszt inwestycji
0
mln zł


Zobacz więcej

Legenda:

Prezentowane koszty opierają się na ostatnich oficjalnie dostępnych lub przekazanych danych
0