baner_AK
reklama-SWWS

Inwestycje zrealizowane

inwestycje zrealizowane

Inwestycje

zrealizowane


Inwestycje

w trakcie

realizacji


Inwestycje

planowane


Komenda Miejska Policji

19 września 2019

Była to największa inwestycja w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Składały się na nią trzy budynki o powierzchni użytkowej: 9258,20m2; 1193,20m2 i 237,00m2. W budynkach tych znajdują się między innymi: zaplecze sportowe, warsztat samochodowy, strzelnica policyjna. Dodatkowo wybudowano wiatę garażową o powierzchni 301,00m2. Oprócz standardowych pomieszczeń, funkcjonariusze dostali do dyspozycji m.in. sześciostanowiskową strzelnicę oraz salę do ćwiczeń taktyk i technik interwencji. Na terenie jednostki powstała też czterostanowiskowa stacja obsługi pojazdów dla aut z jednostek zlokalizowanych na południu Wielkopolski. Zbudowano obiekt kynologiczny, służący do tresury psów. Nowa Komenda Miejska Policji w Kaliszu stanęła w miejscu, gdzie kiedyś przy ulicy Kordeckiego funkcjonował komisariat policji i warsztaty samochodowe. Cały gmach to ponad 10 tys. m2 powierzchni, a działka to ponad dwa hektary. Oprócz pokoi, w których policjanci realizują swoje zadania, na uwagę zasługuje strzelnica, która pozwala na prowadzenie jednoczesnego strzelania przez sześć osób, a wyposażona jest w system komputerowy, umożliwiający bardzo precyzyjne ustawianie tarczy. Nowa komenda policji w Kaliszu, to także stacja naprawy pojazdów. Znajdują się w niej cztery stanowiska do napraw radiowozów. W kaliskiej komendzie znalazło się także miejsce na salę taktyki i technik interwencji. Policjanci mogą doskonalić swoje umiejętności, a po ćwiczeniach skorzystać z pryszniców, założonym przez wykonawcę, czyli firmę Budimex. Projektantem nowej siedziby KMP w Kaliszu była poznańska firma Demiurg.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Katedra pw. św Mikołaja

Kolejny etap renowacji elewacji katedry, które są prowadzone od 2016 roku

9 grudnia 2019

Prace w kaliskiej katedrze prowadzone są od 2016 roku. W ramach inwestycji realizowane są prace konserwatorskie i restauratorskie. Do tej pory wykonano już elewację południową i północną: prezbiterium kościoła oraz część wschodnią, a także wschodnią nawy bocznej północnej. Ostatni z oddanych etapów to: elewacja wschodniej nawy bocznej południowej, zachodniej nawy bocznej południowej oraz elewację północną i południową. Ponadto przygotowano część dolną elewacji południowej przy wieży i elewację zachodniej nawy południowej oraz zachodniej nawy bocznej północnej. Część środków przeznaczonych na remont pochodzi z budżetu miasta Kalisza, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Kościół pw. św Wojciecha i św. Stanisława

„Z Tradycją w Przyszłość. Renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych”

14 grudnia 2019

Renowacja kościoła pw. św. Wojciecha i św. Stanisława trwała dwa lata i była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu Miasta Kalisza. Wkład własny parafii w wysokości 950 tys. zł pokryto z budżetu Miasta Kalisza. Zakres dofinansowanych prac w świątyni obejmował: konserwację tynków elewacji bocznej, naprawę i konserwację okien wraz z wykonaniem szklenia ochronnego, modernizację instalacji elektrycznej, prace remontowo-konserwatorskie przy posadzce w nawie głównej, konserwację ołtarza głównego, ścian i sklepień wewnątrz budynku, sztukaterii, a także zabytków ruchomych (elementów drewnianych) oraz empory. 

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Cerkiew pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Na wniosek Parafii Prawosławnej została przyznana przez Radę Miasta Kalisza dotacja, która umożliwiła podjęcie prac konserwatorskich we wnętrzu kaliskiej cerkwi przy malowidłach na sklepieniu nawy. Prace koncentrowały się na wykonaniu zabiegów konserwatorsko-zabezpieczających malowideł na całym sklepieniu kolebkowym nawy głównej wraz z centralnie położonym przestawieniem Chrystusa Pankreatora. W ramach działań malowidła zostały oczyszczone z nawarstwionych zabrudzeń powierzchniowych, usunięto też cementowe kity oraz wtórne przemalowania. Konserwatorzy pracowali też nad utwardzeniem osłabionego tynku oraz utrwaleniem warstw malarskich, w których użyte spoiwo częściowo utraciło swoje wiążące właściwości, a pigment samoczynnie osypywał się ze sklepienia. Wykonawcami prac są dyplomowani konserwatorzy zabytków Dagmara Kończalska i Piotr Tybuszewski.

Koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Pierwszy etap kompleksowej modernizacji Zakładu

1 września 2020

W ramach modernizacji przygotowano sita bębnowe, przebudowano układ przenośników podających i odbierających oraz nowej linii sortowania odpadów dedykowanej dla odpadów selektywnie zbieranych. Następnym elementem inwestycji jest budowa hali sortowani oraz nowoczesnej automatycznej sortowni. Połączenie technologiczne nowych obiektów planowane jest na koniec 2021 roku. W planach jest też budowa najnowocześniejszej w Polsce biogazowni przetwarzającej selektywnie zbierane odpady komunalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Rogatka Wrocławska

lipiec 2020

Zakres robót obejmował izolację ścian, wzmocnienie murów, remont elewacji i dachu. Wymienione zostały stolarki okienna i drzwiowa oraz wykonane instalacje elektryczna – na zewnątrz i wewnątrz budynku – i sanitarna. Ponadto odnowione zostały schody wejściowe, a teren bezpośrednio przy Rogatce zagospodarowano z odtworzeniem zieleni. Inwestycja przewidywała też znaczne prace wewnętrzne. Objęły one naprawę balustrad, wymianę zabudowy schowków na poddaszu, renowację schodów, remont posadzek i odnowienie ścian.

Koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Akcelerator Kultury

wrzesień 2020

Realizowane w ramach projektu “Kalisz – kurs na rewitalizację”; zadanie jest częścią projektu powstania Centrum Aktywności Mieszkańców

W budynku zostały wymienione podłoża i posadzki, izolacja stropów, stolarka okienna i drzwiowa. Dach budynku docieplono i zaimpregnowano. W ramach robót przewidziany był montaż nowej kanalizacji sanitarnej, węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowej. Prace z zakresu branży elektrycznej obejmowały sceny z oświetleniem i nagłośnieniem oraz instalację CCTV, RTV, sygnalizacji włamania oraz elektrycznej. Ustawiono także nowe ścianki działowe, a obiekt otynkowano w środku i na zewnątrz. Jest to nowa przestrzeń służąca rozwojowi potencjału turystycznego, przemysłów kreatywnych i kultury. Jak zapowiadają inwestorzy – utworzenie nowego ośrodka kultury w tej części miasta pozwoli na wyrównanie szans związanych z dostępem do usług kulturalnych, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Kuratelę nad obiektem sprawuje OKP Wieża Ciśnień. Prace realizowała firma KAD Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Calisia One

Utworzenie kompleksu biznesowego Calisia One (w tym rewitalizacja dawnej fabryki i budowa hotelu Hilton)

28 czerwca 2019

Dawna fabryka fortepianów „Calisia” została kupiona przez firmę FB Antczak w październiku 2015 roku. Budynek, o ciekawej architekturze i świetnej lokalizacji w centrum miasta, od lat niszczał w oczach. Lokalny deweloper postanowił przywrócić mu dawny blask i rozbudować, zamieniając obiekt w kompleks biurowo-hotelowo-kulturalny. W Calisia One działa m.in. pierwszy w okolicy hotel Hampton by Hilton, a część budynku przeznaczono na biura w standardzie klasy A. Wszelkie prace przy budynku Calisii prowadzone były na podstawie pozwolenia i pod stałym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres działań rewitalizacyjnych obejmował m.in. prace przy odnowieniu elewacji oraz pieczołowite odtworzenie wielu detali architektonicznych. Wartością dodaną inwestycji jest otwarty dla mieszkańców miasta dziedziniec, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z oferty restauracji i showroom-ów. Kompleks Calisia One został nagrodzony za ekologiczne rozwiązania prestiżowym certyfikatem BREEAM. To pierwszy przypadek w Polsce, kiedy zabytkowy budynek poddany tak głębokiej modernizacji i rewitalizowany pod nadzorem konserwatora zabytków otrzymał taki certyfikat.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Pasaż Podmiejski

sierpień/wrzesień 2019

Inwestycja powstała na ogrodzonej wysokim płotem działce między Lidlem a stacją Lotos przy Podmiejskiej. Inwestorem są osoby prywatne z Kalisza. Powstały dwa, jednokondygnacyjne obiekty. Jeden o powierzchni 425m2, drugi większy o powierzchni 654m2. Oba obiekty są połączone korytarzem. Cel inwestycji jaki określono we wniosku o zgodę na budowę, to handel i usługi.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Volvo Car Kalisz

grudzień 2019

Budowa zajęła dokładnie 2 lata. Obiekt znajduje się w ścisłym centrum miasta, a jego iluminacje świetlne w godzinach wieczornych mogą przykuwać uwagę. Generalnym wykonawcą był PREBET. Powierzchnia użytkowa nowego budynku to ok. 1800m2, w tym salonu – 700m2. Eksponowane są w nim zarówno auta nowe jak i używane. Zaplecze techniczne obiektu to cztery stanowiska serwisowe. Nowością jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Dział techniczny Volvo Car Kalisz to osiem stanowisk serwisowych, na których dokonywane są naprawy i przeglądy. W stosunku do obiektu tymczasowego z Ociąża, firma zyskała większą strefę life-roomingu, czyli powierzchnię przeznaczoną do dyspozycji klientów, gdzie mogą spokojnie usiąść i zapoznać się z ofertą.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Centrum Przesiadkowe obok dworca kolejowego

Inwestycja to część projektu wspartego środkami z UE – „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”

30 września 2019

W ramach projektu miasto wybudowało m.in. około 200 miejsc parkingowych. To przede wszystkim ogólnodostępne parkingi, w tym typu park&ride oraz kiss&ride. Osoby dojeżdżające do Kalisza mogą tutaj zostawić swój pojazd i przesiąść się choćby do autobusu, czy na rower miejski. Centrum przesiadkowe powstało na powierzchni blisko 3,5 hektara. Utwardzone zostało około 2,7 hektara. Przy dworcu PKS powstała nowa droga dojazdowa, którą można dojechać do ulicy Wrocławskiej oraz nowe perony. Jest także energooszczędne oświetlenie, monitoring, zieleń oraz mała architektura. Inwestycja obejmuje także montaż dziesięciu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz sześciu biletomatów na terenie miasta. Za budowę odpowiada Zakład Usługowo – Handlowy Włodzimierz Chabierski ze Złotnik Wielkich (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo DIR Sp. z o.o. z Pawłówka i EKO-NAJ Artur Różewicz z Kalisza.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Park Handlowy Kalinka

28 kwietnia 2017

Inwestorem była wrocławska spółka Antan Development Polska. Na działce o powierzchni około 22 tys. m2 zaplanowano 4 obiekty o powierzchni zabudowy około 7900 m2. Dodatkowe 915m2. zostało przeznaczone na sprzedaż zewnętrzną typu „dom i ogród”. Dookoła czterech budynków dokonano również nasadzeń roślinności. W ramach projektu wykonano też odpowiednie miejsca parkingowe oraz odnowiono lub stworzono drogi dojazdowe. Park Handlowy Kalinka powstał u zbiegu ulic Serbinowskiej, Młynarskiej i alei Wojska Polskiego w Kaliszu. Głównymi najemcami są sieci Biedronka oraz Brico Marche. Sieć Biedronka wynajmuje ponad 1300m2, a market budowlany Bricomarché zajmuje blisko 2700m2. Kolejne sklepy to Rossman, Pepco czy Neonet. Na terenie centrum powstały też biura, które są przypisane użytkownikom obiektów. Wykonawcą robót była ostrowska firma Budrem.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Szkoła Podstawowa nr 6

,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10 wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw’’

15 września 2020

W ramach inwestycji budynek szkoły zyskał nowe skrzydło, a w nim pomieszczenia: na parterze – pokój nauczycielski, toaletę dla osób niepełnosprawnych, bibliotekę, szatnię i salę lekcyjną, a na piętrze – pracownię chemiczną, dwa zaplecza sal lekcyjnych, toaletę nauczycieli i dwie sale lekcyjne. Wyremontowane zostały ponadto toalety chłopców i dziewcząt na parterze i na piętrze budynku. Dzięki rozbudowie szkoła zyskała dodatkowe 334,6m2 powierzchni użytkowej. Cały budynek dostosowano też do wymogów przeciwpożarowych. W ramach zadania dokonano również rozbiórki starego budynku mieszkalnego na terenie szkoły i przeniesiono plac zabaw. Inwestycja była realizowana przez Zakład Budowlany Stanisław Patyna Spółka Komandytowa z siedzibą w Kaliszu.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej

września 2020

Zbudowana w latach 2019–20 pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, siłownią, trybunami na około 500 widzów oraz pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi. Poza nią powstał łącznik z sześcioma salami dydaktycznymi i pokojem nauczycielskim. Wykonawcą była firma Moris Polska.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa biurowca Calfrost

listopad 2020

Prace rozpoczęte w 2. połowie 2019 roku. Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie o jedno piętro i poddasze mieszkalne istniejącego dwupiętrowego socrealistycznego budynku z lat 50. XX wieku, z adaptacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Auto Port Calisia

II poł. 2020

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Inwestorskiej na kilkuhektarowej działce, rozpoczęta w październiku 2018 roku. Powstał nowoczesny obiekt do obsługi samochodów ciężarowych TIR i kierowców – hotel, restauracja, sklep całodobowy, pralnia z suszarnią oraz łaźniami dla kierowców, a także parking na 150 samochodów ciężarowych oraz myjnie. Inwestorem jest Drum-Polska. Projekt: Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Rozbudowa Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego

listopad 2020

W marcu 2019 roku wyburzono halę przemysłową stojącą w miejscu projektowanej rozbudowy. Kamień węgielny wmurowano 23 września 2019 roku. Inwestycja zrealizowana została ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Powierzchnia 2300m2. Projekt: Locum M. Paszyn. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego spółka z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa ul. Żwirki i Wigury oraz Hożej

W ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury między ul. Łódzką, a ul. Braci Niemojowskich usunięto kostkę granitową z jezdni, położono nową warstwę bitumiczną chodniki oraz zjazdy do posesji. Remont wykonał Zakład Budowy Dróg Henryka Mocnego z Błaszek.

Remontowi poddano także wychodzącą z niej ul. Hożą. Tam zdecydowano się pozostawić poniemiecką kostkę, którą ułożono na nowo na jezdni. Powstały nowe chodniki. Tę uliczkę wyremontowała firma z Kalisza – EKO-NAJ Artur Różewicz.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


TEL Industrial Park Kalisz

Między ulicami Metalowców i Noskowską powstała inwestycja TEL RED Real Estate Developer – kolejna już hala produkcyjno-magazynowa na wynajem od tego inwestora. Wcześniej powstały podobne w tej okolicy. Budowa rozpoczęta w 1. połowie 2020 roku.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Osiedle w Szczypiornie

Powstało przy sięgaczach odchodzących od ul. 29 Pułku Piechoty osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnych o powierzchni 62m2, z poddaszem nieużytkowym. Budowę pierwszego etapu rozpoczęto w 1. połowie 2018 roku, a drugiego około połowy 2019 roku.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Rondo na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i ul. Prymasa Wyszyńskiego

Prace rozpoczęte 29 lipca 2020 roku, w wyniku nieprzewidzianych kolizji projektu z istniejącymi sieciami wystąpiło opóźnienie prac mających zakończyć się w październiku. Wykonawca: Strabag.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa ul. Ogrodowej

Rozbudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Szewskiej, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Miasto za przebudowę zapłaci 1.929.500,99 zł.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Osiedle Nowy Korczak

Inwestycja obejmująca budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z 7 (jeden budynek) i 8 (pozostałe) kondygnacji nadziemnych i garaży podziemnych. Znalazło się w nich ponad 330 mieszkań. Budowę rozpoczęto w listopadzie 2015 roku, a pierwszy blok ukończony został w lutym 2017 roku. W budowie pozostają dwa ostatnie bloki. Inwestor: Antczak. Projekt: GPA Gurbiel.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Remont drogi osiedlowej “przy ryneczku” na Dobrzecu

Remont drogi osiedlowej od wjazdu na targowisko do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się 23 listopada i zakończyć miał się w grudniu. Inwestycja jest nieco zależna od budowy ronda w ciągu ul. Podmiejskiej, ponieważ to przez tę drogę osiedlową odbywał się objazd. Opóźnienie spowodowała także pogoda. Wykonawcą jest firma ITERBUD Bartosz Kosecki z Kalisza. Inwestycja realizowana jest we współpracy Miasta Kalisza i SM Dobrzec.

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Rewitalizacja Plant Miejskich

Zakres robót obejmuje prace pielęgnacyjne roślin, założenie nowych trawników i kwietników, wykonanie instalacji nawodnienia i przyłączy wodociągowych. Wykonane zostaną również nawierzchnie alejek i oświetlenie oraz mała architektura. Posadzonych zostanie 251 drzew liściastych, 20 drzew iglastych, 10641 krzewów liściastych, 244 krzewów iglastych, 1538 sadzonek traw ozdobnych, 184 pnączy wiciokrzewów i bluszczy. Oczyszczenie i konserwacja pomnika Adama Asnyka. Prace rozpoczęto w lipcu 2020 roku, dotychczas wycięto część drzew, zdemontowane są ławki i kosze na śmieci. Wykonawcą jest firma Stella Building z Warszawy.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Woonerf Śródmiejska – Zamkowa-Piskorzewska

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Śródmiejskiej, Zamkowej i Piskorzewskiej na woonerfy z chodnikami, jezdnią, miejscami parkingowymi i drzewami w donicach wraz z odtworzeniem, innym rodzajem nawierzchni zarysu Bramy Wrocławskiej i murów miejskich w poprzek ul. Piskorzewskiej. Celem przebudowy jest uczynienie ulic bardziej przyjaznymi dla pieszych i rowerzystów. Przebudowę rozpoczęto w sierpniu 2020. Projekt dofinansowany jest z WRPO 2014–2020.

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Bliźniaki przy Celtyckiej

Niewielka, kolejna inwestycja w okolicach ulicy Celtyckiej. Osiedle czterech domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 158 m2. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec marca 2021 roku. Inwestor: Texo HM Developer.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Pawilon handlowy (LIDL) z budynkiem mieszkalnym przy Stawiszyńskiej/Wojska Polskiego

W miejscu zburzonej kilka lat temu kamienicy, w sąsiedztwie stacji Shell przy skrzyżowaniu ulicy Stawiszyńskiej i alei Wojska Polskiego rozpoczęła się budowa pawilonu handlowego, w którym miejsce znajdzie market LIDL, wraz z budynkiem mieszkalnym.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


ALDI przy Podmiejskiej

Dom Handlowy Podgrodzie, zwany też “Blaszakiem” przechodzi do historii. Obecnie trwa wyburzanie obiektu, a w jego miejsce pojawić ma się nowy z marketem Aldi “w środku”. Będzie to kolejny market na niewielkim odcinku ulicy Podmiejskiej.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa odcinka ul. Konopnickiej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, w którym chce wyłonić wykonawcę przebudowy ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Kresowej. Na oferty czeka do 20 maja.

Wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni, chodników i miejsc postojowych, uzupełnienie kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia czy zagospodarowanie zielenią. Jedno z przejść na pieszych zostanie wywyższone. Teren poza istniejącą zielenią, która zostanie zachowana, ozdobić mają klony polne, krzewy ozdobne: tawuła szara, róża okrywowa i pęcherznica kalinolistna.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Remont ul. Rajskowskiej

22 grudnia 2021 roku przecięto wstęgę i dokonano oficjalnego otwarcia tej ulicy. Na całej długości stare płyty zastąpiono asfaltem, wybudowano chodniki po obu stronach jezdni. Ważnym aspektem tej inwestycji była także budowa nowej przeprawy przez Swędrnię. 

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa ul. Śródmiejskiej od Rogatki do Mostu Kamiennego

Zadanie przewiduje wykonanie nowej jezdni (o dwóch pasach ruchu między Rogatką a ul. Kościuszki i dalej o jednym pasie ruchu) z mieszanki mineralno-asfaltowej, chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej z płyt kamiennych. Nawierzchnia miejsc postojowych i zatoki autobusowej mają być wykonane z granitowej kostki. Ulica zyska elementy małej architektury i zieleń. Przebudowę rozpoczęto w listopadzie 2020. Wykonawcą jest PUB „BRUKPOL”, a projektantem Biuro Projektowo-Realizacyjne Olpro

Koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Osiedle mieszkaniowe Łódzka 7

Budowa dwóch budynków – trzypiętrowego z mieszkalnym poddaszem w pierzei ul. Łódzkiej i czteropiętrowego apartamentowca w głębi posesji. Razem powstaną 44 mieszkania o powierzchni od 40m2 do 73m2. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 2020 roku. Inwestor i generalny wykonawca: Antczak.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Osiedle Dębowe

Inwestorem był S&O Developer. Wiosną 2017 rozpoczęła się budowa trzech szeregów z 42 mieszkaniami. Problemy finansowe dewelopera skutkowały znacznymi opóźnieniami w realizacji. Oddano do użytku kilka mieszkań, po czym w sierpniu 2019 roku budowa została przerwana przy niemal wykończonych obiektach. Po wielomiesięcznej walce przyszłych mieszkańców o odzyskanie pieniędzy i zakończenie inwestycji budowę dokończy Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa al. Wojska Polskiego (od Majkowskiej do Kościuszki)

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy na przebudowę alei Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Kościuszki. Oprócz przebudowy jezdni powstać mają ciągi pieszo-rowerowe, nowe chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, barierki, zagospodarowana zieleń i uzupełniona kanalizacja deszczowa. Remont sięgnie także fragment ul. Majkowskiej.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Wyburzenie Polikliniki – parking i myjnie dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Budynek Polikliniki zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstaną garaże, pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze oraz myjnia samochodowa. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła przetarg na “roboty budowlane związane z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36”. Przedsięwzięcie przewiduje wyburzenie również bursy i stołówki. Ma to być drugi etap, po budowie nowoczesnej komendy.
Prace rozpoczęły się z początkiem marca.

Planowany koszt inwestycji
0
mln. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Pumptrack

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstać ma profesjonalny tor o specjalnie ukształtowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami i przeszkodami dla rowerów czy rolek. Inwestycja znajdzie swoje  miejsce przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej na os. Winiary. 

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej

Urząd Miasta przy ulicy Jasnej

Budynek dawnego komisariatu Policji stał pusty od ponad dwóch lat. Znajdował się on w rękach Miasta, które właśnie przystąpiło do prac adaptacyjnych na potrzeby dwóch wydziałów – geodezji i kartografii oraz edukacji. Przeniesienie ich wiąże się ze zwiększeniem komfortu pracowników. Z racji położenia w ścisłym centrum Kalisza, sprawniejsza będzie także obsługa interesantów. 

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Budowa biurowca Oświetlenia Ulicznego i Drogowego

W sierpniu 2020 roku rozebrano stary budynek przy ul. Wrocławskiej, po czym przystąpiono do budowy nowego jednopiętrowego obiektu w jego miejscu. Projekt: Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


HALFEN

Przy ul. Inwestorskiej w Kaliszu Panattoni wybuduje dla firmy Halfen (która obecnie prowadzi produkcję w Nowych Skalmierzycach) halę o powierzchni 40 000 m kw. Tuż obok powstają kolejne hale od tego inwestora w ramach Panattoni Park Kalisz.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Remont obiektu handlowego przy Alei Wojska Polskiego 32

Na osiedlu Dobrzec, przy Alei Wojska Polskiego 32, trwa remont obiektu handlowego na potrzeby duńskiej sieci handlowej. Poprzednio w budynku gościła brytyjska sieć supermarketów.

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Remont ul. Puckiej i ul. Toruńskiej

Wyczekiwany remont ul. Toruńskiej i Puckiej ma ruszyć niebawem. Jest to inwestycja ważna, ponieważ drogi te stanowią dojazd do szpitala.
Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Miejska tężnia solankowa

Tężnie kojarzymy głównie z Ciechocinkiem. Jednak od kilku lat, na mniejszą skalę, podobne obiekty powstają w wielu miastach Polski. Także Kalisz, dzięki zwycięskiemu projektowi w Budżecie Obywatelskim, zyskać ma tego typu uzdrowiskową budowlę. 

Planowany koszt inwestycji
0
tys. zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Remont drogi osiedlowej na Dobrzecu

Inwestycja dotyczy remontu drogi osiedlowej zlokalizowanej pomiędzy blokami Wyszyńskiego 21 oraz Wyszyńskiego 31-37. Zakres prac obejmuje nową nawierzchnię drogi, miejsca postojowe i chodniki. 

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej


Przebudowa ul. Lipowej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy długo wyczekiwanych prac remontowych ulicy Lipowej. Na oferty ZDM czeka do 5 października. Początek opracowanie zlokalizowany jest w obszarze skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Handlową. Koniec natomiast określono na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Staszica. Dokumentacja przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z remontem chodników, zjazdów indywidualnych oraz publicznych.

Planowany koszt inwestycji
0
mln zł

Etap realizacji inwestycji:
100%

Zobacz więcej

Legenda:

Prezentowane koszty opierają się ostatnich oficjalnie dostępnych lub przekazanych danych
0