Tag: Chełmce

Laboratoria przyszłości

Szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek otrzymały środki finansowe na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Jest to

Czytaj więcej »