Tag: Ekologia

50 kilometrów Prosny wysprzątane!

Wypożyczalnie kajaków, samorządy gminne, ochotnicze straże pożarne, lokalne stowarzyszenia, związki i ponad 60 osób. Wszyscy wymienieni uczestniczyli w sobotniej akcji “Sprzątanie rzeki Prosny”. Pięć ekip

Czytaj więcej »

Mapuj klimat z powiatem kaliskim

Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Powiat Kaliski zaprasza do udziału w warsztatach konsultacyjnych dotyczących najważniejszych problemów związanych ze zmianami klimatu

Czytaj więcej »