Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Lokale przy Stawiszyńskiej 4 do wzięcia – rusza nabór wniosków

Miasto Kalisz rozpoczyna publiczny nabór wnioskodawców, zainteresowanych lokalem mieszkalnym w budowanych właśnie blokach przy ulicy Stawiszyńskiej. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wyłącznie jeden lokal mieszkalny.

W dwóch blokach powstanie łącznie 28 mieszkań dwu- i trzypokojowych o powierzchniach odpowiednio około 43m2 i około 59 m2. Cztery mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba ubiegająca się o przydział mieszkania na dzień złożenia wniosku musi spełniać łącznie poniższe warunki:

– nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza ani spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu na terenie miasta Kalisza (dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
– posiada udokumentowany dochód, który dotyczy gospodarstwa domowego, utworzonego przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,
– średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekraczać:
– 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– 104% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
– 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
– 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
– 170% w gospodarstwie domowym większym niż 4-osobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, 
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie narodowej w województwie, na terenie każdego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2. 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie domowym w województwach za ubiegły rok ustala się na podstawie obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wraz z wnioskiem wnioskodawca oraz pełnoletnie osoby, które zostaną przez niego zgłoszone do wspólnego zamieszkania, są zobowiązane złożyć:

– pisemne oświadczenia o braku prawa własności lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza, a także braku spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu na terenie miasta Kalisza, a jeśli takie prawo posiadają, wówczas oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu złożą wypowiedzenie istniejącego stosunku prawnego z mocą rozwiązująca na dzień poprzedzający przekazanie przez KTBS lokalu,
– pisemne oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez te osoby oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,
– kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku zamiaru skorzystania z prawa do uzyskania punktów z tytułu zgłoszenia dziecka do wspólnego zamieszkania w ramach gospodarstwa,
– kserokopię orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności – w przypadku zamiaru skorzystania z prawa do uzyskania punktów z tytułu niepełnosprawności,
– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Komisja kwalifikacyjna zweryfikuje spełnienie warunków oraz przyzna punkty. Zasady punktacji określono w regulaminie. Utworzona zostanie lista rankingowa, przy czym pierwszeństwo w dostępie do lokali mieszkalnych będą mieli aktualni najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Lista rankingowa, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Kalisza, zostanie podana do publicznej wiadomości. Osoby, których wnioski zostaną zakwalifikowane do przydziału lokalu, będą zobligowane do wpłacenia partycypacji w wysokości do 25% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Nabór trwa do 15 listopada 2021 r. Wnioski przyjmuje Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy alei księdza Popiełuszki 3 w Kaliszu. Wniosek oraz wzory deklaracji o dochodach i oświadczeń można pobrać m.in. ze strony Miasta.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze